CMR Database: VC 1982 Deel C 5

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel C

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel C : Bijlagen nr. 5
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
C5 Machtiging tot voorlopig verblijf