CMR Database: VC 1982 Deel C 7

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel C

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel C : Bijlagen nr. 7
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de VC 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
C7 - 1 Verzoek hoofd Visadienst aan hoofd plaatselijke politie m.b.t. vergunning tot verblijf