CMR Database: VC 1982 Deel D Modellen bij A4-3: D8

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1982 : Deel D : Modellen bij A4 : Modellen bij A4-3

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel D : Modellen nr. A4-3: D8
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de VC 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
Direct naar Regelgeving van Vc 1982 Deel: A4
Deel D Modellen:
Bij A4-3: D8 Inhoudsopgave
Bij A4-3: D8-I Weigering m.v.v.
Bij A4-3: D8-II Onvoldoende informatie
Bij A4-3: D8-III Verblijf voor toeristische doeleinden
Bij A4-3: D8-IV Spijtoptanten
Bij A4-3: D8-B11-1 Arbeid in loondienst
Bij A4-3: D8-B11-2 Stage
Bij A4-3: D8-B12 Arbeid als zelfstandige
Bij A4-3: D8-B13 Au pair
Bij A4-3: D8-B14-1 Hoger onderwijs
Bij A4-3: D8-B14-2 Voortgezet en beroepsonderwijs
Bij A4-3: D8-B14-3 Voorbereidend jaar
Bij A4-3: D8-B15 Familiebezoek
Bij A4-3: D8-B16 Medische behandeling
Bij A4-3: D8-B19-1 Huwelijkspartner vtv-houder
Bij A4-3: D8-B19-2 Minderjarige kinderen niet feitelijk in gezin
Bij A4-3: D8-B19-3 Minderjarige kinderen feitelijk in gezin
Bij A4-3: D8-B19-4 Negatief advies omtrent m.v.v.
Bij A4-3: D8-B19-5 Verruimde gezinshereniging - feitelijk in gezin
Bij A4-3: D8-B19-6 Verblijf bij partner die begunstigd EEG-er is
Bij A4-3: D8-B19-7 Verblijf bij partner, niet zijnde (etc)
Bij A4-3: D8-B19-8 Gezinsherenigng met niet toegelaten vreemdeling