CMR Database: VC 1982 Deel D A4-3: D9

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1982 : Deel D : Modellen bij A4 : Modellen bij A4-3

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel D : Modellen nr. A4-3: D9
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de VC 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
Direct naar Regelgeving van Vc 1982 Deel: A4
Deel D Modellen:
Bij A4-3: D9 Staat van inlichtingen ivm aanvrage mvv - verzoek vtv