CMR Database: VC 1982 Deel B Bijzonder Deel

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht


Documentatie : Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel B

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel B - Bijzonder Deel
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
  Inhoud Voorblad en Inhoudsopgave
  Deel B 1 Inleiding
  Deel B 2 Molukkers
  Deel B 3 Diplomatieke ambtenaren en andere geprivilegieerde personen
  Deel B 4 Benelux en E.E.G
  Deel B 5 Vestigingsverdragen
  Deel B 6 Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepassing is
  Deel B 7 Asielzoekers en vluchtelingen
  Deel B 8 Staatlozen
  Deel B 9 Onderdanen van de Verenigde Staten van Amerika
  Deel B 10 Onderdanen van de Republiek Suriname
  Deel B 11 Buitenlandse werknemers
  Deel B 12 Vreemdelingen die een zelfstandig beroep of bedrijf willen uitoefenen, met inbegrip van de horeca
  Deel B 13 Verblijf als au pair
  Deel B 14 Buitenlandse studenten
  Deel B 15 Verblijf voor familiebezoek
  Deel B 16 Verblijf voor medische behandeling
  Deel B 17 Ex-Nederlanders
  Deel B 18 Buitenlandse pleegkinderen
  Deel B 19 Verblijf bij (huwelijks)partner of gezin en verblijf na beëindiging van de gezinsrelatie
  Deel B 20 Verblijfsrechtelijke positie van vreemdelingen die in Nederland zijn geboren of als minderjarige toegelaten voor gezinshereniging
  Deel B 21 Verblijfsrechtelijke gevolgen van militaire dienst in het land van herkomst en detentie in het buitenland
  Deel B 22 Slachtoffers van vrouwenhandel