Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1994: Deel A

Vreemdelingencirculaire van 1994
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1994 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 26e wijziging (december 2000)
Titelblad Titelblad
Inhoudsopgave Inhoud
Deel A 1 Inleiding
Deel A 2 Contact met de Immigratie- en Naturalisatiedienst
Deel A 3 Toegang
Deel A 4 Toelating
Deel A 5 Toezicht
Deel A 6 Uitzetting
Deel A 7 Vrijheidsontneming
Deel A 8 Rechtsmiddelen
Deel A 9 Administratie en registratie
Deel A 10 Voorlichting aan de vreemdeling
Register Alfabetisch register