Documentatie Database: WijzigingsBesluit Vreemdelingencirculaire: TBV 2000

 • Vc 2000
 • 2020
 • WijzigingsBesluiten Vreemdelingencirculaire (WBV)
 • Werkinstructies IND (WI)
 • Informatieberichten IND (intern) (IB)

 • eerdere jaren: 2012

  latere jaren: 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022

  Jaar WBV nummer zie ook omschrijving datum

  2013 WBV 2013/1 Langdurig Verblijvende Kinderen 30 jan. 2013
  2013 WBV 2013/2 Het asielbeleid ten aanzien van Irak 29 jan. 2013
  2013 WBV 2013/3 Het asielbeleid ten aanzien van Somalië 6 feb. 2013
  2013 WBV 2013/4 Nieuwe Modellen ivm invoering herschreven Delen A en C Vc 26 mrt. 2013
  2013 WBV 2013/5 Terugkeervisa 28 mrt. 2013
  2013 WBV 2013/6 Inburgeringsexamen 16 apr. 2013
  2013 WBV 2013/7 Het asielbeleid ten aanzien van Pakistan 23 apr. 2013
  2013 WBV 2013/8 EU-langdurig ingezetene: Richtlijn 2011/51/EU 17 mei 2013
  2013 WBV 2013/9 Uitgeprocedeerde amv’s 7 mei 2013
  2013 WBV 2013/10 Redactionele wijzigingen i.v.m. invoering nieuwe Vc (2013) 28 mei 2013
  2013 WBV 2013/10 corr. Rectificatie: Redactionele wijzigingen i.v.m. invoering nieuwe Vc (2013) 5 aug. 2013
  2013 WBV 2013/11 Het asielbeleid ten aanzien van China 28 mei 2013
  2013 WBV 2013/12 Het asielbeleid ten aanzien van Iran 28 mei 2013
  2013 WBV 2013/12 corr. Rectificatie: Het asielbeleid ten aanzien van Iran 7 jun. 2013
  2013 WBV 2013/13 Artikel 29(1)(e) en (f) Vw: afgeleide verblijfsvergunning 30 mei 2013
  2013 WBV 2013/13 corr. Rectificatie: Artikel 29(1)(e) en (f) Vw: afgeleide verblijfsvergunning 30 mei 2013
  2013 WBV 2013/14 De verlengde asielprocedure 12 jun. 2013
  2013 WBV 2013/15 Toevoeging A4/2.5.5 (WBV 2013/4); en C8 (WBV 2013/8); wijziging art 64-beleid 4 jul. 2013
  2013 WBV 2013/16 Het asielbeleid ten aanzien van Congo DRC 27 jun. 2013
  2013 WBV 2013/17 Het asielbeleid ten aanzien van Eritrea 28 aug. 2013
  2013 WBV 2013/18 Document voor grensoverschrijding 9 sep. 2013
  2013 WBV 2013/19 Bijzonder Verblijf 20 sep. 2013
  2013 WBV 2013/20 Artikel 29(1)(a) Vw: vluchtelingschap 23 sep. 2013
  2013 WBV 2013/21 Gronden voor ongewenstverklaring 20 sep. 2013
  2013 WBV 2013/22 Inwilliging 27 sep. 2013
  2013 WBV 2013/23 Vervanging Deel Humanitair tijdelijk 26 sep. 2013
  2013 WBV 2013/24 De rust- en voorbereidingstermijn 9 dec. 2013
  2013 WBV 2013/25 Opneming van signaleringen 11 dec. 2013
  2013 WBV 2013/26 Verwesterde schoolgaande minderjarige vrouwen 5 dec. 2013
  2013 WBV 2013/27 Aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd 9 dec. 2013
  2013 WBV 2013/28 Aannemelijk maken Nederlanderschap 12 dec. 2013
  2013 WBV 2013/28 corr. Rectificatie: Aannemelijk maken Nederlanderschap 2 jan. 2014
  2013 WBV 2013/29 Vrije termijn 8 nov. 2013
  2013 WBV 2013/30 Aanvraag op grond van artikel 64 Vw 6 dec. 2013

  Jaar WI nummer zie ook omschrijving datum

  2013 WI 2013/1 Werken met een tolk 11 mrt. 2013
  2013 WI 2013/2 Niet openbaar
  2013 WI 2013/3 Kennis en Talent, Kennismigranten, Richtlijn 2005/71/EG 21 mei 2013
  2013 WI 2013/4 Intern: Werkwijze geestelijk bedienaren 29 mei 2013
  2013 WI 2013/5 Intrekken van de verblijfsvergunning asiel bepaalde en onbepaalde tijd” 26 apr. 2013
  2013 WI 2013/6 Niet openbaar
  2013 WI 2013/7 Niet openbaar
  2013 WI 2013/8 Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen 1 jun. 2013
  2013 WI 2013/9 Wet inburgering in het buitenland 1 jun. 2013
  2013 WI 2013/10 Niet openbaar
  2013 WI 2013/11 Overgangssituaties invoering Wet modern migratiebeleid; Wet nationale visa en enkele andere onderwerpen 24 mei 2013
  2013 WI 2013/12 Intern: Kostenverhaal referent 18 juni 2013
  2013 WI 2013/13 Normbedragen geldend vanaf 1 juli 2013 24 jun. 2013
  2013 WI 2013/14 Instructie beleid ‘Kwetsbare minderheidsgroep’ 26 jun. 2013
  2013 WI 2013/15 Niet openbaar
  2013 WI 2013/16 Niet openbaar
  2013 WI 2013/17 Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen 5 sep. 2013
  2013 WI 2013/18 Niet openbaar
  2013 WI 2013/19 Waarschuwing en bestuurlijke boete 14 nov. 2013
  2013 WI 2013/20 Normbedragen geldend vanaf 1 januari 2014 20 dec. 2013

  Jaar IB nummer zie ook omschrijving datum
  2013 Ongenummerd
  IB 2013/X
  Nadere uitleg artikel 62(2b) Vw
  (onthouden vertrektermijn vanwege het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens)
  12 juni 2013

  latere jaren
  - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022