Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 2000

WijzigingsBesluit Vreemdelingencirculaire van Vc 2000
en werkinstructies IND

uitgebracht sinds 20001
Jaar WBV nr. WI nr. omschrijving datum

eerdere jaren
Vc94

2001 TBV Werkinstructies De nummering van de TBV's die betrekking hebben op de Vc 2000, is in 2001 niet opnieuw gestart (met 2001/1) maar is doorgenummerd (vanaf 2001/14)

2001 TBV94 2001/1 corr.1 Rectificatie. Herstel Nederlandse nationaliteit van oud-Nederlanders 5034939/00/IND 05/01/2001
2001 TBV94 2001/2 Traumatabeleid 5058906/00/IND 30/01/2001
2001 TBV94 2001/3 Vergunning tot vestiging 5081761/01/IND 15/02/2001
2001 TBV94 2001/4 Overeenkomst van Dublin 5065979/00/IND 05/03/2001
2001 TBV94 2001/5 Meldingsplicht vreemdelingen 5058909/00/IND 12/03/2001
2001 TBV94 2001/6 Geldigheid TBV's 5070882/01/IND 14/03/2001
2001 TBV94 2001/06 corr.1 Geldigheidsduur 19/04/2001
2001 TBV94 2001/7 Remigratie en terugkeeroptie 5065977/00/IND 12/03/2001
2001 TBV94 2001/8 Voorkoming schijnhuwelijken 5087035/01/IND 20/03/2001
2001 TBV94 2001/9 Intrekking vvtv's Rwandese vreemdelingen 5082959/01/IND 19/03/2001
2001 TBV94 2001/10 Vertrektermijnen 5080559/01/IND 19/03/2001
2001 TBV94 2001/11 Rechterlijke toets vrijheidsontnemende maatregelen 5087619/01/IND 26/03/2001
2001 TBV94 2001/12 Uitspraak EHRM 11 juli 2000 5081206/00/IND 29/03/2001
2001 TBV94 2001/12 corr.1 Uitspraak EHRM 11 juli 2000 5081206/00/IND 09/04/2001
2001 TBV94 2001/13 Verduidelijking driejarentermijn 5065986/00/IND 26/04/2001
2001 TBV 2001/14 Asielaanvragen dienstweigeraars en deserteurs Joegoslavie 5080555/01/IND 11/05/2001
2001 TBV 2001/15 Arbeidsmarktbeperking vreemdelingen 5092496/01/IND 11/05/2001
2001 TBV 2001/16 Asielaanvragen uit Tsjetsjenie 5093954/01/IND 12/07/2001
2001 TBV 2001/17 Asielaanvragen Irakese vreemdelingen 5106653/01/IND 12/07/2001
2001 TBV 2001/18 Asielaanvragen van vreemdelingen uit Angola 5098483/01/IND 12/06/2001
2001 TBV 2001/19 Asielaanvragen uit de Democratische Republiek Congo 5098485/01/IND 12/07/2001
2001 TBV 2001/20 Asielaanvragen uit Sierra Leone 5098484/00/IND 12/07/2001
2001 TBV 2001/21 Wijziging aanmelding eerste en volgende asielaanvragen 5093945/01/IND 18/07/2001
2001 TBV 2001/21 corr.1 Rectificatie Wijziging aanmelding eerste en volgende asielaanvragen 5093945/01/IND 03/08/2001
2001 TBV 2001/22 Normbedragen Abw t.b.v. vw per 1 juli 2001 5106657/01/IND 27/07/2001
2001 TBV 2001/23 Asielaanvragen van personen van Burundische nationaliteit 50907676/01/IND 08/08/2001
2001 TBV 2001/24 Opvang indieners van een tweede of volgende aanvraag 5077361/01/IND 06/08/2001
2001 TBV 2001/25 Visumbeleid 5113277/01/IND 02/08/2001
2001 TBV 2001/26 Onderbreking beslistermijn wegens vakantie 5112112/01/IND 27/07/2001
2001 TBV 2001/27 Overzicht overgangsrecht achttienjarigen 5097670/01/IND 06/09/2001
2001 TBV 2001/28 Verzamel TBV 5097667/01/IND 07/09/2001
2001 TBV 2001/29 Aanvulling VC2000 - klemmende redenen van humanitaire aard 5113282/01/IND 20/09/2001
2001 TBV 2001/30 Verkorte mvv-procedure 5119787/01/IND 11/09/2001
2001 TBV 2001/31 Uitbreiding Rva 1997 2798750/00/IND 01/10/2001
2001 TBV 2001/32 Onmiddelijke werking van nieuw inhoudelijk recht 5093984/01/IND 10/10/2001
2001 TBV 2001/33 Alleenstaande minderjarige asielzoekers en vreemdelingen 5127513/01/IND 05/11/2001
2001 TBV 2001/34 Nieuw beleid Chinese minderjarige asielzoekers 5111425/01/IND 08/11/2001
2001 TBV 2001/35 Instructie asielzoekers Somalie 5129288/01/IND 30/11/2001
2001 TBV 2001/36 Klachtherkenning 5113280/01/IND 10/12/2001
2001 TBV 2001/37 Artikel 1F Vluchtelingenverdrag 5097682/01/IND 10/12/2001
2001 TBV 2001/38 Normbedragen Abw en WSF per 1 januari 2002 5137015/01/IND 21/12/2001

2001 TBV Werkinstructies

2001 WI 2001/238 Tsjetjenie
2001 WI 2001/239 Toepassing TBV 2000/16 inzake vvtv
2001 WI 2001/240 Behandeling asielaanvragen van Rwandezen
2001 WI 2001/241 Afhandeling asielaanvragen van Bosniers
2001 WI 2001/242 Verlenen en opheffen uitstel van vertrek
2001 WI 2001/244 Overzicht geldigheid werkinstructies
2001 WI 2001/244a Herzien overzicht geldigheid werkinstructies
2001 WI 2001/245 China
2001 WI 2001/245a China

latere jaren
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013