Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 2000

WijzigingsBesluit Vreemdelingencirculaire van Vc 2000
en werkinstructies IND

uitgebracht sinds 20001
Jaar WBV nr. WI nr. omschrijving datum

eerdere jaren
2001
2002
2003

2004 TBV's Werkinstructies

2004 TBV 2004/1 Burgerschap van de Unie
2004 TBV 2004/2 Verblijf op religieuze of levensbeschouwelijke gronden
2004 TBV 2004/3 C8 Irak 27 jan 2004
2004 TBV 2004/4 C8 Liberia 27 jan 2004
2004 TBV 2004/5 C8 Afghanistan 29 jan 2004
2004 TBV 2004/6 A4 De EU-staat (document) 19 jan 2004
2004 TBV 2004/7 A3 Vreemdelingentoezicht 18 feb 2004
2004 TBV 2004/8 B1 Paspoort- en mvv-vereiste Irak 16 mrt 2004
2004 TBV 2004/9 - 23 Overzicht wijzigingen ivm overdracht taken VD - IND 5 april 2004
2004 TBV 2004/9 A2, A3, A4, C5 5 april 2004
2004 TBV 2004/10 A8 Registratie 5 april 2004
2004 TBV 2004/11 B1 Regulier (115 blz tekst) 5 april 2004
2004 TBV 2004/11 B1 Regulier: Modellen (formulieren) 5 april 2004
2004 TBV 2004/12 B2 Gezinshereniging en gezinsvorming 5 april 2004
2004 TBV 2004/13 B2,3 Adoptie 5 april 2004
2004 TBV 2004/14 B4 Indiening aanvragen wedertoelating 5 april 2004
2004 TBV 2004/15 B5 Arbeid 5 april 2004
2004 TBV 2004/16 B6 Studie 5 april 2004
2004 TBV 2004/17 B7 Uitwisseling 5 april 2004
2004 TBV 2004/18 B8 Medische behandeling 5 april 2004
2004 TBV 2004/19 B9 Slachtoffers en getuige-aangevers mensenhandel 5 april 2004
2004 TBV 2004/20 B10 EU/EER onderdanen 5 april 2004
2004 TBV 2004/21 B11 Staatlozen 5 april 2004
2004 TBV 2004/22 B12 Indiening aanvragen door Diplomaten 5 april 2004
2004 TBV 2004/23 C5 Asielaanvragen door gezinsleden 5 april 2004
2004 TBV 2004/24 Verlenging beleid ivm 64 Vw 25 mrt 2004
2004 TBV 2004/25 B10 Toetreding nieuwe lidstaten EU 25 mrt 2004
2004 TBV 2004/26 B2 Slachtoffers seksueel geweld 30 maart 2004
2004 TBV 2004/27 Leeftijdsonderzoek 26 mrt 2004
2004 TBV 2004/28 C8 D.R. Congo 7 april 2004
2004 TBV 2004/29 B2 8 EVRM: gezinsleven en familie 26 april 2004
2004 TBV 2004/30 C8 Adequate opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen 30 mrt 2004
2004 TBV 2004/31 C8 Beoordeling asielaanvragen van personen van Nigeriaanse nationaliteit 30 mrt 2004
2004 TBV 2004/32 C3 Voortzetting maatregel artikel 6 Vw 2000 in het grenslogies t.b.v. onderzoek na de AC-procedure 20 april 2004
2004 TBV 2004/33 A2 Aanpassing Model M10 en M11 (Passagierslijsten) 20 april 2004
2004 TBV 2004/34 B1 en C5 Wijziging ivm ABRvS 12-01-2014 mbt mvv en begrip besluit (Abw) 26 mei 2004
2004 TBV 2004/35 C3 en C6 Wet arbeid vreemdelingen en houders verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd 28 mei 2004
2004 TBV 2004/36 C8 Soedan 9 juni 2004
2004 TBV 2004/37 C8 Somalie 14 juni 2004
2004 TBV 2004/38 C3 Sluiting AC Rijsbergen 25 juni 2004
2004 TBV 2004/39 B1 Categorale vrijstelling mvv-vereiste en hardheidsclausule 18 juni 2004
2004 TBV 2004/40 1F Vluchtelingenverdrag (verlenging tbv 2003/17)
2004 TBV 2004/41 Aanpassing normbedragen Wwb 7 juli 2004
2004 TBV 2004/42 C8 Sierra Leone 7 juli 2004
2004 TBV 2004/43 C8 Liberia 13 juli 2004
2004 TBV 2004/44 C8 Irak 13 juli 2004
2004 TBV 2004/45 C1 Ovk van Dublin 13 juli 2004
2004 TBV 2004/46 B1 en B2 Inkomenseisen 19 juli 2004
2004 TBV 2004/47 B5 Gastdocenten wetenschappelijk onderzoek
2004 TBV 2004/48 B8 Medisch omstandigheden 4 aug 2004
2004 TBV 2004/49 A4 en C7 Rechterlijke toetsing vrijheidsbeneming 9 aug 2004
2004 TBV 2004/50 C1, C2, C3 en C5 Beleid inzake Dublinprocedure 17 aug 2004
2004 TBV 2004/51 A2 en C5 Verlenging geldigheid tbv 2003/33 ivm asiel op buitenlandse posten 17 aug 2004
2004 TBV 2004/52 C5 Verlenging geldigheid tbv 2003/24 ivm art 4:6 Awb 17 aug 2004
2004 TBV 2004/53 A5, B1, C1,2,3,4,5 Verlenging geldigheid tbv 2003/34 ivm Veegwet-2 23 aug 2004
2004 TBV 2004/54 C6 Tijdelijkheid van verblijfsvergunning bepaalde tijd van 3 naar 5 jaren 30 aug 2004
2004 TBV 2004/55 B10 Andere verblijfsdoelen dan arbeid in loondienst 1 sep 2004
2004 TBV 2004/56 C1 Aanpassing ivm ABRvS 2-6-2014 ivm 1F en 3 EVRM/td> 14 sep 2004
2004 TBV 2004/57 A3 Signalering (SIRENE) 15 sep 2004
2004 TBV 2004/58 B1 Verlenging tijdelijke vrijstelling mvv-vereiste en paspoortvereiste: Irak 17 sep 2004
2004 TBV 2004/59 B1 Medisch onderzoek 5 okt 2004
2004 TBV 2004/60 C8 Afghanistan 5 okt 2004
2004 TBV 2004/61 C2,3,4,6 Modellen 6 okt 2004
2004 TBV 2004/62 A2 Verplichtingen gezagvoerders van zeeschepen 15 okt 2004
2004 TBV 2004/63 B1,2,3 Aanscherping voorwaarden gezinshereniging en -vorming en implementatie Richtlijn 2003/84 25 okt 2004
2004 TBV 2004/64 A4 declareren kosten verwijdering bij IND 4 nov 2004
2004 TBV 2004/65 A3,4,5 en B11 Bevoegdheid KMar tot inbewaringstelling 11 nov 2004
2004 TBV 2004/66 A2 Afschaffen 72-uursregeling voor transitpassagiers 22 nov 2004
2004 TBV 2004/67 C1,3 Normalisering werktijden AC 1 dec 2004
2004 TBV 2004/68 B1,5,7,13 Vereenvoudiging en verduidelijking van het middelenvereiste okt 2004
2004 TBV 2004/69 C1 Discriminatoire uitsluiting van noodzakelijke medische zorg als vervolgingsgrond 17 dec 2004
2004 TBV 2004/70 C8 Ivoorkust 17 dec 2004
2004 TBV 2004/71 C8 Angola 28 dec 2004
2004 TBV 2004/72 B1 Verblijf op religieuze of levensbeschouwelijke gronden 28 dec 2004
2004 TBV 2004/73 A3 Beƫindiging subsidiƫring Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVCN) 28 dec 2004
2004 TBV 2004/74 C8 China 28 dec 2004

2004 TBV's Werkinstructies

2004 WI 2004/5
2004 WI 2004/24

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013