Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 2000

WijzigingsBesluit Vreemdelingencirculaire van Vc 2000
en werkinstructies IND

uitgebracht sinds 20001
Jaar WBV nr. WI nr. omschrijving datum

eerdere jaren
2001
2002
2003
2004

2005 TBV's Werkinstructies

2005 TBV 2005/1 Uitzetting van gezinnen
2005 TBV 2005/2
2005 TBV 2005/3
2005 TBV 2005/4
2005 TBV 2005/5
2005 TBV 2005/6
2005 TBV 2005/7
2005 TBV 2005/8
2005 TBV 2005/9
2005 TBV 2005/10
2005 TBV 2005/11
2005 TBV 2005/12
2005 TBV 2005/13
2005 TBV 2005/14
2005 TBV 2005/15
2005 TBV 2005/16
2005 TBV 2005/17
2005 TBV 2005/18
2005 TBV 2005/19
2005 TBV 2005/20
2005 TBV 2005/21
2005 TBV 2005/22
2005 TBV 2005/23
2005 TBV 2005/24
2005 TBV 2005/25
2005 TBV 2005/26
2005 TBV 2005/27
2005 TBV 2005/28
2005 TBV 2005/29
2005 TBV 2005/30
2005 TBV 2005/31
2005 TBV 2005/32
2005 TBV 2005/33
2005 TBV 2005/34
2005 TBV 2005/35
2005 TBV 2005/36
2005 TBV 2005/37
2005 TBV 2005/38
2005 TBV 2005/39
2005 TBV 2005/40
2005 TBV 2005/41
2005 TBV 2005/42
2005 TBV 2005/43
2005 TBV 2005/44
2005 TBV 2005/45
2005 TBV 2005/46
2005 TBV 2005/47
2005 TBV 2005/48
2005 TBV 2005/49
2005 TBV 2005/50
2005 TBV 2005/51
2005 TBV 2005/52
2005 TBV 2005/53
2005 TBV 2005/54
2005 TBV 2005/55
2005 TBV 2005/56
2005 TBV 2005/57
2005 TBV 2005/58
2005 TBV 2005/59
2005 TBV 2005/60
2005 TBV 2005/61
2005 TBV 2005/62

2005 TBV's Werkinstructies
2005 WI 2005/3 Beoordeling 14-1 brieven
2005 WI 2005/4 Scheiden van een gezin bij uitzetting
2005 WI 2005/7 Uitspraak ABRS inzake betalingsverzoeken leges (zaak-Sharif)
2005 WI 2005/10 Inwilligingen op AC
2005 WI 2005/11 Alleenstaande/voorheen begeleide minderjarige vreemdelingen
2005 WI 2005/12 Werkwijze beëindiging van leefgelden die ex-AMA’s ontvangen via de Stichting NIDOS
2005 WI 2005/14 Beslissystematiek: Beoordeling geloofwaardigheid en zwaarwegendheid
2005 WI 2005/17 Besluitmoratorium en vertrekmoratorium
2005 WI 2005/19 Rva 2005 en aanmelding statushouders zonder opvang op AC Ter Apel en AC Schiphol
2005 WI 2005/22 Procedurele aspecten van artikel 1F Vluchtelingenverdrag
2005 WI 2005/23 Wijze van opstarten van onderzoek en/of het stellen van vragen bij onderzoek tijdens de asielprocedure
2005 WI 2005/24 Handelwijze bij ingekomen brieven en afhandeling bezwaarschriften in het kader van de ER en de 14-1 brieven
2005 WI 2005/25 Afgifte Bericht omtrent Toelating
2005 WI 2005/26 Ambtshalve toets in asielzaken
2005 WI 2005/31 Aanbieden van documenten aan diplomatieke vertegenwoordigingen en registratie van die documenten.
2005 WI 2005/32 Werkwijze n.a.v. prejudiciële vragen mvv-vereiste en de standstill-bepaling art. 41 Aanvullend Protocol Associatieovereenkomst EEG-Turkije
2005 WI 2005/33 Beoordeling geloofwaardigheid in asielzaken
2005 WI 2005/35 Handelwijze bij ingekomen brieven en afhandeling bezwaarschriften in het kader van de ER en de 14-1 brieven en Eenmalig regeling
2005 WI 2005/36 Afstandsprocedure na verlening Nederlanderschap

latere jaren
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013