Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 2000

WijzigingsBesluit Vreemdelingencirculaire van Vc 2000
en werkinstructies IND

uitgebracht sinds 20001
Jaar WBV nr. WI nr. omschrijving datum

eerdere jaren
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

2009 WBV Werkinstructies

2009 WBV 2009/1 Onderdanen van de EU, de EER en Zwitserland (en familieleden)
2009 WBV 2009/2 Gronden voor ongewenstverklaring
2009 WBV 2009/3 Medisch onderzoek
2009 WBV 2009/4 Het visumvereiste
2009 WBV 2009/5 Het traumatabeleid
2009 WBV 2009/6 De duur van de vrije termijn
2009 WBV 2009/7 Tijdelijk verblijf
2009 WBV 2009/8 Voorwaarden verblijfsvergunning slachtoffer-aangever
2009 WBV 2009/9 Samenhang beslissing aanvraag TWV en verblijfsvergunning
2009 WBV 2009/10 Het asielbeleid ten aanzien van Sierra Leone
2009 WBV 2009/11 Zelfstandige middelen van bestaan
2009 WBV 2009/12 Model M120
2009 WBV 2009/13 Rechtsmiddelen
2009 WBV 2009/14 Werkzaam met een geprivilegieerde verblijfsstatus
2009 WBV 2009/15 Procedure bij het IND-loket voor kennis- en arbeidsmigratie
Samenhang beslissing aanvraag TWV en verblijfsvergunning
2009 WBV 2009/16 Het asielbeleid ten aanzien van Somalië
2009 WBV 2009/17 Amv’s: minderjarige asielzoekers
2009 WBV 2009/18 Voorwaarden voor verlening van een verblijfsvergunning
2009 WBV 2009/19 Procedures voor weigering van toegang aan de grens
2009 WBV 2009/20 Procedure bij vreemdelingen met TBC
2009 WBV 2009/21 Handelingen ten behoeve van het toezicht
2009 WBV 2009/22 Het asielbeleid ten aanzien van Colombia
2009 WBV 2009/23 Voorwaarden voor au-pairbureaus
2009 WBV 2009/24 Het asielbeleid ten aanzien van China
2009 WBV 2009/25 Het asielbeleid ten aanzien van SriLanka
2009 WBV 2009/26 Het asielbeleid ten aanzien van Irak
2009 WBV 2009/27 Het asielbeleid ten aanzien van Congo DRC
2009 WBV 2009/28 Verbreking van de (huwelijks) relatie
2009 WBV 2009/29 Vrijstellingen
2009 WBV 2009/30 Inburgeringsvereiste
2009 WBV 2009/31 Verlenging van geldigheidsduur
2009 WBV 2009/31 correctie Rectificatie van 2009/31: Verlenging van geldigheidsduur
2009 WBV 2009/32 Voortzetting van de bewaring op een andere categorie

2009 WBV Werkinstructies

2009 WI 2009/11 In Nederland geboren kinderen uit ouders in asielprocedure
2009 WI 2009/12 Richtlijn 2005/71 /EG wetenschappelijk onderzoek
2009 WI 2009/13 W erken met een tolk
2009 WI 2009/24 Handelwijze beroepen op Wet openbaarheid bestuur (Wob)
2009 WI 2009/25 Normbedragen geldend vanaf 1 januari 2010
2009 WI 2009/30 In Nederland geboren kinderen uit ouders in asielprocedure

latere jaren
2010
2011
2012
2013