Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 2000

WijzigingsBesluit Vreemdelingencirculaire van Vc 2000
en werkinstructies IND

uitgebracht sinds 20001
Jaar WBV nr. WI nr. omschrijving datum

eerdere jaren
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

2010 WBV Werkinstructies Omschrijving datum

2010 WBV 2010/1 Het asielbeleid ten aanzien van Afghanistan 3 feb. 2010
2010 WBV 2010/2 Vrijstelling op grond van de Vw 19 feb. 2010
2010 WBV 2010/3 Beroep op artikel 64 Vw 22 feb. 2010
2010 WBV 2010/4 Het asielbeleid ten aanzien van Nepal 24 feb. 2010
2010 WBV 2010/5 Beperking, (arbeidsmarkt)aantekeningen en voorschrift 12 mrt 2010
2010 WBV 2010/6 Het asielbeleid ten aanzien van Libië 5 mrt. 2010
2010 WBV 2010/7 Pilot religieus verblijf 9 apr. 2010
2010 WBV 2010/8 Signalering ‘OVR’ (ongewenst vreemdeling) 27 apr. 2010
2010 WBV 2010/9 Informatie en contactgegevens van organisaties die belast zijn met de uitvoering van de vreemdelingenwet- en regelgeving 15 jun. 2010
2010 WBV 2010/10 De verbeterde asielprocedure 24 jun. 2010
2010 WBV 2010/10 correctie Rectificatie van WBV 2010/10 v.w.b.: Voorwaarden voor verblijf medische behandeling 22 jul. 2010
2010 WBV 2010/11A Opheffing van de ongewenstverklaring 18 jun. 2010
2010 WBV 2010/12 Zelfstandige middelen van bestaan 26 jul. 2010
2010 WBV 2010/13 Het asielbeleid ten aanzien van Ivoorkust 20 aug. 2010
2010 WBV 2010/14 Oud-Nederlanders (artikel 15, eerste lid, aanhef onder d en f, Rwn) 13 sep. 2010
2010 WBV 2010/15 Hulpmiddelen ten behoeve van uitzetting 6 okt. 2010
2010 WBV 2010/16 Het asielbeleid ten aanzien van China 5 nov. 2010
2010 WBV 2010/17 Het asielbeleid ten aanzien van Sri Lanka 24 nov. 2010
2010 WBV 2010/18 Betekenis en voorwaarden van art. 29(1)(b) Vw: vervolging of dreiging van vervolging 9 dec. 2010
2010 WBV 2010/19 Het asielbeleid ten aanzien van Somalië 15 dec. 2010
2010 WBV 2010/20 Vrijstelling op grond van de Vw 14 dec. 2010

2010 WBV Werkinstructies

2010 WI 2010/1 Geheim
2010 WI 2010/2 Geheim
2010 WI 2010/3 kostenverhaal bedrijven en instellingen 4 feb. 2010
2010 WI 2010/4 Geheim
2010 WI 2010/5 Geheim
2010 WI 2010/6 Geheim
2010 WI 2010/7 Netto Wwb-normbedragen geldend vanaf 1 juli 2010
2010 WI 2010/8 Normbedragen geldend vanaf 1 juli 2010 tot 31 juli 2010 en van 31 juli 2010 tot 1 januari 2011
2010 WI 2010/9 intrekken van de verblijfsvergunning asiel bepaalde en onbepaalde tijd
2010 WI 2010/10 het stellen van vragen bij onderzoek tijdens de asielprocedure
2010 WI 2010/11 Geheim
2010 WI 2010/12 Geheim
2010 WI 2010/13 Behandeling van medisch advies-zaken - art. 29c
2010 WI 2010/14 Beslissystematiek: Beoordeling geloofwaardigheid en zwaarwegendheid
2010 WI 2010/15 Werkwijze procedure artikel 64 Vw 2000
2010 WI 2010/16 Normbedragen geldend vanaf 1 januari 2011

latere jaren
2011
2012
2013