Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 2000

WijzigingsBesluit Vreemdelingencirculaire van Vc 2000
en werkinstructies IND

uitgebracht sinds 20001
Jaar WBV nr. WI nr. omschrijving datum

eerdere jaren
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

2011 TBV's Werkinstructies omschrijving datum

2011 WBV 2011/1 Geen uitzetting ondanks de vertrekplicht 8 feb. 2011
2011 WBV 2011/2 Redactionele wijzigingen in verband met het aantreden van het nieuwe kabinet en de naamswijzigingen van enkele ministeries en directies 18 mrt. 2011
2011 WBV 2011/3 Het asielbeleid ten aanzien van Ivoorkust 15 mrt. 2011
2011 WBV 2011/4 Het asielbeleid ten aanzien van Somalië 30 mrt. 2011
2011 WBV 2011/5 Het asielbeleid ten aanzien van Afghanistan 27 apr. 2011
2011 WBV 2011/6 Het asielbeleid ten aanzien van Libië 26 apr. 2011
2011 WBV 2011/7 De duur van het ononderbroken verblijf in Nederland 10 jun. 2011
2011 WBV 2011/8 Informatie en contactgegevens van de organisaties die belast zijn met de uitvoering van de vreemdelingenwet- en regelgeving 10 jun. 2011
2011 WBV 2011/9 Het asielbeleid ten aanzien van Syrië 27 jun. 2011
2011 WBV 2011/10 Gezinsleden 8 sep. 2011
2011 WBV 2011/11 Grensoverschrijdingsdocument 23 sep. 2011
2011 WBV 2011/12 Beoordeling feiten en omstandigheden 28 sep. 2011
2011 WBV 2011/13 Het asielbeleid ten aanzien van Somalië 22 sep. 2011
2011 WBV 2011/14 Het asielbeleid ten aanzien van Iran 9 nov. 2011
2011 WBV 2011/15 Model M118 21 nov. 2011
2011 WBV 2011/16 Het asielbeleid ten aanzien van Afghanistan 2 dec. 2011
2011 WBV 2011/17 Onderdanen van de EU, de EER en Zwitserland (en familieleden) 16 dec. 2011

2011 WBV Werkinstructies omschrijving datum

2011 WI 2011/1 Niet openbaar
2011 WI 2011/2 Niet openbaar
2011 WI 2011/3 Niet openbaar
2011 WI 2011/4 Niet openbaar
2011 WI 2011/5 Niet openbaar
2011 WI 2011/6 Niet openbaar
2011 WI 2011/7 Wet inburgering in het buitenland 31 mrt 2011
2011 WI 2011/8 Beoordeling van asielaanvragen van verwesterde Afghaanse meisjes 18 mei 2011
2011 WI 2011/9 Niet openbaar
2011 WI 2011/10 Niet openbaar
2011 WI 2011/11 Bescherming Persoonsgegevens DNA-onderzoek en identificerende vragen 3 aug. 2011
2011 WI 2011/12 DNA-onderzoek en identificerende vragen 3 aug. 2011
2011 WI 2011/13 Bescherming persoonsgegevens (Wbp) 8 sep. 2011
2011 WI 2011/14 Niet openbaar
2011 WI 2011/15 Niet openbaar
2011 WI 2011/16 Normbedragen geldend vanaf 1 januari 2012 15 dec. 2011

latere jaren
2012
2013