Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 2000

WijzigingsBesluit Vreemdelingencirculaire van Vc 2000
en werkinstructies IND

uitgebracht sinds 20001
Jaar WBV nr. WI nr. omschrijving datum

eerdere jaren
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2012 WBVs Werkinstructie omschrijving datum

2012 WBV 2012/1 Onderzoek verblijfsstatus 27 jan. 2012
2012 WBV 2012/2 Het asielbeleid ten aanzien van Ivoorkust 28 feb. 2012
2012 WBV 2012/3 Invoering nieuwe inspectie SZW (i.p.v.: Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) 22 mrt. 2012
2012 WBV 2012/3 1e corr. rectificatie: Invoering nieuwe inspectie SZW 6 apr. 2012
2012 WBV 2012/4 Mobiel Toezicht 22 mrt. 2012
2012 WBV 2012/5 Het asielbeleid ten aanzien van Eritrea 26 mrt. 2012
2012 WBV 2012/6 Het asielbeleid ten aanzien van de DRC 29 mrt. 2012
2012 WBV 2012/7 Het asielbeleid ten aanzien van Armenië 6 apr. 2012
2012 WBV 2012/8 Het asielbeleid ten aanzien van Rusland. Abusievelijk genummerd als 2012/18 6 apr. 2012
2012 WBV 2012/8 1e corr. Rectificatie WBV nummer: Het asielbeleid ten aanzien van Rusland 19 apr. 2012
2012 WBV 2012/9 Het asielbeleid ten aanzien van Irak 29 mrt. 2012
2012 WBV 2012/10 Het asielbeleid ten aanzien van Sri Lanka 25 spr. 2012
2012 WBV 2012/11 Informatie en contactgegevens van de organisaties die belast zijn met de uitvoering van de vreemdelingenwet- en regelgeving 21 jun. 2012
2012 WBV 2012/12 Openbare orde 25 jun. 2012
2012 WBV 2012/13 Uitwisselingsbeleid 25 jun. 2012
2012 WBV 2012/14 Het asielbeleid ten aanzien van Turkije 27 jun. 2012
2012 WBV 2012/15 Het asielbeleid ten aanzien van Libië 13 jul. 2012
2012 WBV 2012/16 Voorwaarden verblijfsvergunning slachtoffer-aangever 20 jul. 2012
2012 WBV 2012/17 Gezinshereniging 27 jul. 2012
2012 WBV 2012/17 1e corr. 1e rectificatie: Gezinshereniging 22 aug. 2012
2012 WBV 2012/17 2e corr. 2e rectificatie: Gezinshereniging 6 sep. 2012
2012 WBV 2012/18 Au pairs 6 aug. 2012
2012 WBV 2012/19 Het asielbeleid ten aanzien van Irak 15 aug. 2012
2012 WBV 2012/20 Het asielbeleid ten aanzien van Syrië 21 aug. 2012
2012 WBV 2012/21 Gezinshereniging 18 sep. 2012
2012 WBV 2012/22 Inburgeringsvereiste 14 sep. 2012
2012 WBV 2012/23 Het asielbeleid ten aanzien van Sudan 23 okt. 2012
2012 WBV 2012/24 Het asielbeleid ten aanzien van Somalië 19 nov. 2012
2012 WBV 2012/24 1e corr. rectificatie: par C24/24, sub par 3.1.2 Het asielbeleid ten aanzien van Somalië 30 nov. 2012
2012 WBV 2012/25 De geheel herschreven vreemdelingencirculaire 2000 19 dec. 2012
2012 WBV 2012/26 De rechtsplicht om Nederland uit eigen beweging te verlaten 17 dec. 2012

2012

2012 WI 2012/1 Normbedragen geldend vanaf 1 juli 2012 15 jun. 2012
2012 WI 2012/2 Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen 17 jul. 2012
2012 WI 2012/3 Uniform opvoeren van de intrekkingsprocedure 17 jul. 2012
2012 WI 2012/4 Niet openbaar
2012 WI 2012/5 Regeling Afwikkeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet (Ranov) en naturalisatie tot Nederlander 7 aug. 2012
2012 WI 2012/6 DNA-onderzoek en identificerende vragen 25 sep. 2012
2012 WI 2012/7 Normbedragen geldend vanaf 1 januari 2013 13 dec. 2012

latere jaren
2013