Documentatie Database: WijzigingsBesluit Vreemdelingencirculaire: TBV 2000

 • Vc 2000
 • 2020
 • WijzigingsBesluiten Vreemdelingencirculaire (WBV)
 • Werkinstructies IND (WI)
 • Informatieberichten IND (intern) (IB)

 • eerdere jaren: - 2012 - 2013

  latere jaren: 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022
  Jaar WBV nummer zie ook omschrijving datum

  2014 WBV 2014/1 Het asielbeleid ten aanzien van Congo DRC 6 feb. 2014
  2014 WBV 2014/2 Het asielbeleid ten aanzien van Afghanistan 6 feb. 2014
  2014 WBV 2014/3 Artikel 29(1)(a) Vw: vluchtelingschap 18 feb. 2014
  2014 WBV 2014/4 Registratie en identificatie 18 feb. 2014
  2014 WBV 2014/5 Het asielbeleid ten aanzien van Iran 24 feb. 2014
  2014 WBV 2014/6 Het asielbeleid ten aanzien van Somaliƫ 27 feb. 2014
  2014 WBV 2014/7 Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur 7 mrt. 2014
  2014 WBV 2014/8 Stroomlijning toelatingsprocedures 18 mrt. 2014
  2014 WBV 2014/8 corr. Rectificatie: Schriftelijke kennisgeving 12 mei 2014
  2014 WBV 2014/9 Inkomen uit arbeid als zelfstandige 13 mrt. 2014
  2014 WBV 2014/10 De verblijfsvergunning Regulier onbepaalde tijd 20 mrt. 2014
  2014 WBV 2014/11 Nederlanders en het EU-recht 25 mrt. 2014
  2014 WBV 2014/12 Vreemdelingen die buiten hun schuld niet uit Nederland kunnen vertrekken 20 mrt.2014
  2014 WBV 2014/13 Vertrektermijnen 20 mrt. 2014
  2014 WBV 2014/14 Het asielbeleid ten aanzien van Uganda 20 mrt. 2014
  2014 WBV 2014/15 Medische aspecten parallel aan de asielprocedure 20 mrt. 2014
  2014 WBV 2014/16 Het asielbeleid ten aanzien van Irak 16 apr. 2014
  2014 WBV 2014/17 Internationale ovk Nieuw-Zeeland en Australiƫ 30 apr. 2014
  2014 WBV 2014/18 Hoofdverblijf; toelating vermogende vreemdelingen 27 mei 2014
  2014 WBV 2014/19 Nieuwe Dublinverordening: 604/2013 18 jun. 2014
  2014 WBV 2014/19 corr. Rectificatie van WBV 2014/19: Hoofdverblijf 2 jul. 2014
  2014 WBV 2014/20 Het asielbeleid ten aanzien van China 1 jul. 2014
  2014 WBV 2014/21 Verbreking huwelijk 12 jun. 2014
  2014 WBV 2014/22 Artikel 29(1)(a) Vw: vluchtelingschap 15 jul. 2014
  2014 WBV 2014/23 Hoofdverblijf 8 mei 2014
  2014 WBV 2014/24 Het asielbeleid ten aanzien van Eritrea 30 jul. 2014
  2014 WBV 2014/25 Verlenen van medewerking aan identificatie 11 aug. 2014
  2014 WBV 2014/26 Arbeid in loondienst na verblijf als familie- of gezinslid 18 aug. 2014
  2014 WBV 2014/27 Weigeren van toegang 29 aug. 2014
  2014 WBV 2014/28 Het asielbeleid ten aanzien van Rusland 10 sep. 2014
  2014 WBV 2014/29 Weigeren van toegang 24 sep. 2014
  2014 WBV 2014/30 Vrijheidsontneming van vreemdelingen met rechtmatig verblijf 24 sep. 2014
  2014 WBV 2014/31 Het asielbeleid ten aanzien van Irak 10 okt. 2014
  2014 WBV 2014/32 Familielid van een burger van de Unie 1 dec. 2014
  2014 WBV 2014/33 Artikel 29(2)(a), (b), (c), Vw: afgeleide verblijfsvergunning 10 dec. 2014
  2014 WBV 2014/34 Visum 10 dec. 2014
  2014 WBV 2014/35 Geen inreisverbod 10 dec. 2014
  2014 WBV 2014/36 Volgorde van toetsing 12 dec. 2014
  2014 WBV 2014/37 Weigeren van toegang 18 dec. 2014

  Jaar WI nummer zie ook omschrijving datum

  2014 WI 2014/1 Niet openbaar
  2014 WI 2014/2 Niet openbaar
  2014 WI 2014/3 Niet openbaar
  2014 WI 2014/4 Niet openbaar
  2014 WI 2014/5 tolken 23 mei 2014
  2014 WI 2014/6 normbedragen 15 jun. 2014
  2014 WI 2014/7 Niet openbaar
  2014 WI 2014/8 grensdetentie 6 aug. 2014
  2014 WI 2014/9 DNA onderzoek 17 feb. 2014
  2014 WI 2014/10 Geloofwaardigheidsbeoordeling asiel 1 jan. 2015
  2014 IB bij: WI 2014/10 Aanvulling op WI 2014/10 over geloofwaardigheidsbeoordeling asiel 1 jan. 2015
  2014 WI 2014/11 Normbedragen 22 dec. 2014

  latere jaren
  - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021