Documentatie Database: WijzigingsBesluit: TBV 2000


<>/TR>
 • Vc 2000
 • 2020
 • WijzigingsBesluiten Vreemdelingencirculaire (WBV)
 • Werkinstructies IND (WI)
 • Informatieberichten IND (intern) (IB)

 • eerdere jaren: 2012 - 2013 - 2014 - 2015

  latere jaren: 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022

  Jaar WBV nummer zie ook omschrijving datum

  2016 WBV 2016/1 Termijnen van de asielprocedure 22 jan. 2016
  2016 WBV 2016/2 Vertrektermijnen 28 jan. 2016
  2016 WBV 2016/3 Beslistermijn asiel 9 feb. 2016
  2016 WBV 2016/4 Verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijdDe 25 feb. 2016
  2016 WBV 2016/5 Verplichtingen voor vervoerders 29 mrt. 2016
  2016 WBV 2016/6 De nieuwe Schengen-grenscode 10 jun. 2016
  2016 WBV 2016/7 Vrije termijn 21 jun. 2016
  2016 WBV 2016/8 Openbare orde of nationale veiligheid 22 jun. 2016
  2016 WBV 2016/9 Het asielbeleid ten aanzien van Burundi 6 jul. 2016
  2016 WBV 2016/10 Niet in behandeling nemen 25 aug. 2016
  2016 WBV 2016/11 Familie- of gezinsleven 4 sep. 2016
  2016 WBV 2016/12 De algemene asielprocedure 19 sep. 2016
  2016 WBV 2016/13 Aanpassingen i.v.m. Grensprocedure en jurisprudentie 27 sep. 2016
  2016 WBV 2016/14 Asielbeleid mbt Somaliƫ 28 okt. 2016
  2016 WBV 2016/15 Studie derdelanders aan het mbo (pilot inkomende mobiliteit mbo4) 4 nov. 2016
  2016 WBV 2016/16 Inburgering in het buitenland 9 nov. 2016
  2016 WBV 2016/17 Implementatie Dir. 2014/66 (overplaatsing derdelanders binnen onderneming) 21 nov. 2016
  2016 WBV 2016/18 Weigering van toegang; grensprocedure; ABRvS 7 dec. 2016
  2016 WBV 2016/19 Asielbeleid mbt China 18 nov. 2016

  Jaar WI nummer zie ook omschrijving datum

  2016 WI 2016/1 Normbedragen voor eerste helft 2016 23 dec. 2015
  2016 WI 2016/2 Afgifte Arbeidsmarktaantekening bij verblijf langer dan 3 maanden 01 jul. 2016
  2016 WI 2016/3 Normbedragen voor tweede helft 2016 30 jun. 2016
  2016 WI 2016/4 Forensisch medisch onderzoek naar steunbewijs 01 jul. 2016
  2016 WI 2016/5 Zoekjaar hoogopgeleiden voor afgestudeerde UAF -studenten 27 sep. 2016
  2016 WI 2016/6 Niet Openbaar
  2016 WI 2016/7 DNA Onderzoek identificerend gehoor 17 nov. 2016
  2016 WI 2016/8 Intern: toepassing tijdelijk en formeel beperkt verblijfsrecht (EU-Langdurig ingezetenen) 20 dec. 2016
  2016 WI 2016/9 Inburgeringsvereiste en HvJEU uitspraak 9 juli 2015, C-153/14 20 dec. 2016
  2016 WI 2016/10 Vernietiging beslissing op bezwaar; hoorplicht; vervanging WI 2009/17 23 dec. 2016

  Jaar IB nummer zie ook omschrijving datum

  Ongenummerd
  2016 WI 2016/X1 buitenlandse adoptieuitspraak en beginseltoestemming 22 feb. 2016
  2016 WI 2016/X2 Te late indiening aanvraag door verstoring digitale kanaal 29 nov. 2016
  2016 WI 2016/X3 Aanwijzingen voor schijnrelaties bij HTLGK aanvraag 22 feb. 2016
  2016 WI 2016/X4 Aanvullende informatie over het intrekken van EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen wegens fraude 30 nov. 2016

  latere jaren
  2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021