Documentatie Database: WijzigingsBesluit Vreemdelingencirculaire: TBV 2000


 • Vc 2000
 • 2020
 • WijzigingsBesluiten Vreemdelingencirculaire (WBV)
 • Werkinstructies IND (WI)
 • Informatieberichten IND (intern) (IB)

 • eerdere jaren: 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016

  latere jaren: 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022

  Jaar WBV nummer zie ook omschrijving datum

  2017 WBV 2017/1 Beslistermijn asiel van 6 naar 9 maanden 11 jan. 2017
  2017 WBV 2017/2 Asielbeleid mbt Afghanistan (C7/2 Vc) en Irak (C7/13 Vc) 17 mrt. 2017
  2017 WBV 2017/3 Begeleiding vreemdeling tijdens uitzetting 28 mrt. 2017
  2017 WBV 2017/4 Implementatie ABRvS 21 sept. 2016, 201504802/1/V3 mbt middelen van bestaan
  Bovendien enkele correcties
  1 juni 2017
  2017 WBV 2017/5 Implementatie ABRvS 8 april 2016, 201507608/2/V3 mbt het terugkeerbesluit 21 juni 2017
  2017 WBV 2017/6 Asielbeleid mbt Burundi (C7/7 Vc) 7 juli 2017
  2017 WBV 2017/7 Het asielbeleid ten aanzien van Iran (C7/14)/td> 29 augustus 2017
  2017 WBV 2017/8 Geen uitzetting om gezondheidsredenen (A3/7) 29 augustus 2017
  2017 WBV 2017/9 Vertrektermijnen (A3/3) 15 september 2017
  2017 WBV 2017/9 gecorrigeerd Bijlage 3 - Model M105-E (beschikking verlenging ophouding art. 50(4) Vw) 19 oktober 2017
  2017 WBV 2017/10 Het asielbeleid ten aanzien van de Russische Federatie (C7/22) 25 oktober 2017
  2017 WBV 2017/11 Het asielbeleid ten aanzien van Pakistan (C7/21) 24 november 2017
  2017 WBV 2017/12 Uitwisseling (B2) 28 november 2017
  2017 WBV 2017/13 Bewijsmiddelen erkenning als referent (B1/8.2.2) 28 november 2017
  2017 WBV 2017/14 Signaleringen (A2/12) en
  gevolgen naturalisatie (B10/2.2)
  1 december 2017
  2017 WBV 2017/14
  gecorrigeerd
  22 december 2017

  Jaar WI nummer zie ook omschrijving datum

  2017 WI 2017/1 Grensprocedure 11 jan. 2017
  2017 WI 2017/2 Intern: Tabel producten en beslistermijnen 10 maart 2017
  2017 WI 2017/3 Afgifte van arbeidsmarktaantekening 24 mrt. 2017
  2017 WI 2017/4 Intern:
  2017 WI 2017/5 Verlenging geldigheidsduur van visa kort verblijf 3 mei 2017
  2017 WI 2017/6 Niet Openbaar
  2017 WI 2017/7 Normbedragen 2e helft 2017. B1/4.3 Vc 1 juli 2017
  2017 WI 2017/8 Intern: Onderzoek IND naar gebruik (blanco) gestolen
  paspoorten na ontvangst informatie AIVD/Politie)
  9 oktober 2017
  2017 WI 2017/9 Erkenning als referent 23 oktober 2017
  2017 WI 2017/10 Intern: Handvatten adviesrol Immlgration Liaison Officers
  (ILO's) t.a.v. luchtvaartmaatschappijen
  11 december 20217
  2017 WI 2017/11 Normbedragen 1e helft 2018 22 december 2017

  Jaar IB nummer zie ook omschrijving datum

  2017 IB 2017/6 Chinese adoptiefkinderen 23 jan. 2017
  2017 IB 2017/14 Terminologie adoptieprocedure 27 febr. 2017
  2017 IB 2017/15 Verblijfsgat en art. 3.51(1)(a)(1) Vb (verblijf na (huwelijks)relatie en na verruimde gezinshereniging) 27 febr. 2017
  2017 IB 2017/16 Beroep op beleidskader plaatsing in pleeggezin of instelling op grond van het Haags Kinderbeschermingsverdrag 27 febr. 2017
  2017 IB 2017/27 Verenigde Staten van Amerika en het Haags adoptieverdrag 20 maart 2017
  2017 IB 2017/30 Draagmoederschap 24 maart 2017
  2017 IB 2017/33 Stopzetten legalisatie door Nederlandse ambassades 30 maart 2017
  2017 IB 2017/35 Pleegkind: Instemming van Marokkaanse kinderrechter met permanente vestiging van het kafala-kind bij aspirantpleegouders in Nederland 31 maart 2017
  2017 IB 2017/47 Ontwikkelingen artikel 1 6, eerste lid, onder i, Vw (fraude) ivm ABRvS 26/4/2017 waarbij art. 16(1)(i) Vw en art. 3.77(7) Vb onverbindend zijn verklaard 2 mei 2017
  2017 IB 2017/48 Amerikaanse adopties en afstandsverklaring en legalisatie van de Amerikaanse adoptie-uitspraak 3 mei 2017
  2017 IB 2017/57 Afdoening van Dublinzaken (spoor 1); Georgiƫrs in spoor 2 3 juli 2017
  2017 IB 2017/63 Beleid tav acceptatie Chinese documenten 26 juli 2017
  2017 IB 2017/73 Kinderen met een kinderbeschermingsmaatregel 1 sep. 2017
  2017 IB 2017/95 Ongehuwdverklaring bij verblijf in ander land dan land van herkomst en ongehuwdverklaring bij verblijf afgegeven door buitenlandse vertegenwoordiging in Nederland 15 dec. 2017

  latere jaren
  - 2018 - 2019 - 2020 - 2021