Documentatie Database: WijzigingsBesluit Vreemdelingencirculaire: TBV 2000


 • Vc 2000
 • 2020
 • WijzigingsBesluiten Vreemdelingencirculaire (WBV)
 • Werkinstructies IND (WI)
 • Informatieberichten IND (intern) (IB)

 • eerdere jaren: 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017

  latere jaren: 2019 - 2020 - 2021 - 2022

  Jaar WBV nummer zie ook omschrijving datum

  2018 WBV 2018/1 Aanpassing aan nieuwe naam ministerie (J&V ipv V&J) 21 mrt. 2018
  2018 WBV 2018/2 Implementatie Studentenrichtlijn II (2016/801) 4 mei 2018
  2018 WBV 2018/2 corr. Correctie WBV 2018/2 (inwerkingstreding) 16 mei 2018
  2018 WBV 2018/3 Asielbeleid t.a.v. Sudan 31 mei 2018
  2018 WBV 2018/4 Verzamel WBV: m.b.t. A1/7, A3/7, A4/3, B1/4, B5/2, B7/3, B9/8, B10/2, B10/4, B12/2 21 juni 2018
  2018 WBV 2018/5 Wijziging B1/3.4 en B1/5.3 (kennisgevingsprocedure) ivm ABRvS (ECLI:NL:RVS:2016:945) 19 juli 2018
  2018 WBV 2018/6 Asielbeleid t.a.v. Somalië 26 juli 2018
  2018 WBV 2018/7 Asielbeleid t.a.v. Afghanistan 31 juli 2018
  2018 WBV 2018/8 Asielbeleid t.a.v. Irak 31 juli 2018
  2018 WBV 2018/9 Opleggen inreisverbod met voornemenprocedure aan de grens (A4/2.4.2) 16 aug 2018
  2018 WBV 2018/10 Bevoegdheid om een visum in te trekken en contact met IND 20 sep 2018
  2018 WBV 2018/10 correctie Hernieuwde publicatie van tekst van WBV 2018/10 ivm fouten (C5/2) 28 sep 2018
  2018 WBV 2018/11 asielbeleid ten aanzien van China (C7/8) 21 sep 2018
  2018 WBV 2018/12 Working Holiday Scheme (WHS) / Working Holiday Programme (WHP) (B2/2.1) 26 sep 2018
  2018 WBV 2018/13 asielbeleid ten aanzien van Eritrea (C7/11) 28 okt 2018
  2018 WBV 2018/14 Elders in de EU een verblijfsrecht hebben 28 okt 2018
  2018 WBV 2018/14 correctie Elders in de EU een verblijfsrecht hebben: correctie op A3/7.2.6 en B6/4.2 7 dec 2018

  Jaar WI nummer zie ook omschrijving datum

  2018 WI 2018/1 Afgifte van arbeidsmarktaantekening bij verblijf langer dan drie maanden 22 jan. 2018
  2018 WI 2018/2 Geheim -
  2018 WI 2018/3 Grensprocedure 15 mrt 2018
  2018 WI 2018/4 Algemeen: Unierecht: vrij verkeer, 21 TFEU, Ver. 492/2011. 20 mrt 2018
  2018 WI 2018/5 Geheim -
  2018 WI 2018/6 8 EVRMM 29 Mei 2018
  2018 WI 2018/7 Normbedragen (B1/4) 1 juli 2018
  2018 WI 2018/8 Geheim -
  2018 WI 2018/9 Horen en beslissen in zaken waarin lhbt-gerichtheid als asielmotief is aangevoerd 1 juli 2018
  2018 WI 2018/10 Bekeerlingen (en afvalligheid) 5 juli 2018
  2018 WI 2018/11 Richtlijnen voor de toepassing van artikel 8 EVRM 24 aug 2018
  2018 WI 2018/12 Wijziging identiteitsgegevens door IND-medewerkers 25 okt 2018
  2018 WI 2018/13 Geheim
  2018 WI 2018/14 Geheim
  2018 WI 2018/15 Aanmeldgehoren en Verificatie eerste gehoren 15 nov 2018
  2018 WI 2018/16 Art. 64 Vw; implementatie EHRM 13 dec. 2016, 41738/10, Paposhvili 21 nov 2018
  2018 WI 2018/17 Geheim
  2018 WI 2018/18 Normbedragen middelen van bestaan 2019 10 dec 2018
  2018 WI 2018/19 Leeftijdsbepaling minderjarigen 13 dec 2018
  2018 WI 2018/20 Nader onderzoek in de nareisprocedure 21 dec 2018
  2018 WI 2018/21 De toepassing van de glijdende schaal 27 dec 2018

  Jaar IB nummer zie ook omschrijving datum

  2018 IB 2018/02 Screening van gezinnen aan de grens 1 feb. 2018
  2018 IB 2018/03 B10/2; IB 2017/85
  ABRvS 12 okt. 2017
  Toepassing middelenvereiste in relatie tot het EU-recht 22 jan. 2018
  2018 IB 2018/11 B7/3.2 Vc Referentstelling bij voorkinderen 26 feb. 2018
  2018 IB 2018/21 B1/4.7; B9/18; B12/3; C5/2 Inburgering: ‘na onderwijs te hebben gevolgd in de Nederlandse taal’ 25 april 2018
  2018 IB 2018/25 WI 2018/6, 8 EVRM voorleggen aan SUA bij 8 EVRM en polygamie 24 mei 2018
  2018 IB 2018/31 PUC_IND_11759_1/1/1139363836> Geactualiseerde werkwijze afdoening Rohingya zaken uit Myanmar 12 juni 2018
  2018 IB 2018/33 B8 Vc, Humanitair Tijdelijk; B8/8 Vc Verzoeken ex artikel 17 RWN 14 juni 2018
  2018 IB 2018/40 ABRvS: ECLI:NL:RVS:2018:1794 (Italië); ECLI:NL:RVS:2018:1795 (Griekenland) ECLI:NL:RVS:2018:1792 (Bulgarije) ECLI:NL:RVS:2018:1793 (Bulgarije) Afdelingsuitspraken statushouders Italië, Griekenland en Bulgarije 1 juni 2018
  2018 IB 2018/46 ABRvS: ECLI:NL:RVS:2018:2098; ECLI:NL:RVS:2018:2157; ECLI:NL:RVS:2018:2158 Opvolgende aanvraag en verzoeken om herziening 1 juli 2018
  2018 IB 2018/47 24(2) Vw; B1/1, B1/3.3, B1/3.4 Vc Géén restitutie leges bij buitenbehandeling stelling aanvraag 1 juli 2018
  2018 IB 2018/48 Rapport No ‘Geen thuis zonder Nederlands paspoort van 11 juli 2017 (PUC_IND_887607_0/1);
  beleidsreactie Staatssecretaris van 27 november 2017 (PUC_IND_955671_0/1);
  aanvullende beleidsreactie Staatssecretaris van 19 april 2018
  Belang van het kind bij naturalisatieverzoeken 10 juli 2018
  2018 IB 2018/51 2s + 23 Vw, 2:1 Awb Ondertekening van de reguliere aanvraag 12 juli 2018
  2018 IB 2018/52 B1/4.7 + B5/2.1.4 Vc Juiste registratie bij geestelijk bedienaren 13 juli 2018
  2018 IB 2018/58 B7/3.6.4 + B7/5 Vc Afgifte verklaring van conformiteit conform art. 23 Haags adoptieverdrag 22 juli 2018
  2018 IB 2018/60 WI 2018/19; C1/2.2+C2/7.4 Vc Omkering bewijslast leeftijd bij gestelde Amv 1 aug. 2018
  2018 IB 2018/69 B9/7 + B9/8 Vc aanvullende informatie over voortgezet verblijf na eerder verblijf in het kader van gezinsmigratie (3.50 Vb + 3.51(1)(a)(1) Vb 2018
  2018 IB 2018/72 IB 2018/36 Beoordeling veilige derde landen – Zuid-Afrika 17 sep. 2018
  2018 IB 2018/78 30a Vw, Niet ontvankelijk; 30a(1)(c) Vw, Veilig Derde land; 30a(1)(c) Vw, Informatie voor uitvoering
  IB 2018/36
  Beoordeling veilige derde landen – Maleisië 4 juni 2018
  2018 IB 2018/79 Ranov en verblijfsdocumenten met IND/ketennationaliteit 5 juli 2018
  2018 IB 2018/88 76 Vw; D1 Vc; 7:10 Awb termijn beslissing op bezwaar; EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen 29 okt. 2018
  2018 IB 2018/93 B1/8 Vc Standaard onderzoek van Syrische documenten door Bdoc ivm stop legalisatie door Nederlandse ambassade in Beirut 9 nov. 2018
  2018 IB 2018/97 B9/8.1.2; B9/18; B12/3; C5/2 Vc 2000. Relatie met Bijlage 4 Regeling inburgering; Update van IB: Medische ontheffing bij inburgeringsvereiste (PUC_IND_12835_1). Niet toepassen van inburgeringsvereiste vanwege medische redenen bij aanvraag sterker verblijfsrecht 19 nov. 2018
  2018 IB 2018/98 6a+9+15 RWN; 9(1)(b)+15(1)(d) HRWN Afstandsprocedure na verkrijgen Nederlanderschap 21 nov. 2018
  2018 IB 2018/100 30a(1)(c) Vw; IB 2018/8 Beoordeling veilige derde landen – Turkije 27 aug. 2018
  2018 IB 2018/105 30a Vw; IB 2018/36 Beoordeling veilige derde landen – Marokko 13 dec. 2018

  latere jaren: - 2019 - 2020 - 2021