Documentatie Database: WijzigingsBesluit Vreemdelingencirculaire: TBV 2000


 • Vc 2000
 • 2020
 • WijzigingsBesluiten Vreemdelingencirculaire (WBV)
 • Werkinstructies IND (WI)
 • Informatieberichten IND (intern) (IB)

 • eerdere jaren: 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019

  latere jaren: 2021 - 2022

  Jaar WBV nummer zie ook omschrijving datum

  2020 WBV 2020/1 C7/26 Vc Het asielbeleid ten aanzien van Sudan 12 jan. 2020
  2020 WBV 2020/2 A5/5 Vc Vrijheidsbeperking op grond van artikel 56 Vw
  ivm komst van de nieuwe handhavings- en toezichtlocatie (HTL) per 1 februari 2020
  27 jan. 2020
  2020 WBV 2020/3 B5/2.2 Vc Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur 30 jan. 2020
  2020 WBV 2020/4 B13 Vc Brexit: Verblijfsrecht VK-onderdanen en hun familieleden 2 feb. 2020
  2020 WBV 2020/5 B1/2.2 Vc Schorsen en intrekken van de erkenning als referent 21 feb. 2020
  2020 WBV 2020/6 C7/28 Vc Abusievelijk genummerd als WBV 2019/6
  Het asielbeleid ten aanzien van Turkije; Gülen-aanhangers
  12 mrt. 2020
  2020 WBV 2020/6 correctie C7/28 Vc Het asielbeleid ten aanzien van Turkije; Gülen-aanhangers 12 mrt. 2020
  2020 WBV 2020/7 A1/4.5 Vc Middelen van bestaan 25 mrt. 2020
  2020 WBV 2020/8 Model 117-E Vc Wijziging model aanwijzing ex art. 55 Vw ivm Corona 30 mrt. 2020
  2020 WBV 2020/9 C7/2 Vc Asielbeleid t.a.v. Afghanistan; tolken 21 apr. 2020
  2020 WBV 2020/10 A1/7.3 Vc Weigeren van toegang; grensprocedure; grensdetentie 1 mei 2020
  2020 WBV 2020/11 C7/13 Vc Asielbeleid t.a.v. Irak 29 apr. 2020
  2020 WBV 2020/12 C1/2.13 Vc; art. 42(4)(b) Vw Verlengen beslistermijn i.v.m. Corona 15 mei 2020
  2020 WBV 2020/13 A3/3; B8; B9; B13/3; C2/3.4 Vc Verschillende onderwerpen 19 juni 2020
  2020 WBV 2020/14 C7/12 Vc Asielbeleid t.a.v. Guinee 30 juni 2020
  2020 WBV 2020/15 C7/17 Vc Asielbeleid t.a.v. Libië 2 juli 2020
  2020 WBV 2020/16 Model M35 Vc; art. 4.37 Vb Aanpassing formulier aanvraag asiel i.v.m. m.o.b 2 juli 2020
  2020 WBV 2020/17 C7/2 Vc Asielbeleid t.a.v. Afghanistan 6 juli 2020
  2020 WBV 2020/18 C7/27.4.4 Vc Asielbeleid t.a.v. Syrië
  Vreemdelingen die vanuit het buitenland terugkeren
  30 juli 2020
  2020 WBV 2020/19 C7/30 Vc Asielbeleid t.a.v. Venezuela 5 sep. 2020
  2020 WBV 2020/20 B13/4 Vc Brexit en Grensarbeid 12 sep. 2020
  2020 WBV 2020/21 A2/3 Vc; A3;6 B6/2.3; B8/4; B9/16.5 Verzamel WBV, o.a. over
  Leeftijdsschouw; Uitzetting; Kennismigrant; Buitenschuld; Minderjarige
  28 sep. 2020
  2020 WBV 2020/22 C1/2.6 Dublinprocedure: omschrijving 'onderduiken' 30 okt. 2020

  Jaar WI nummer zie ook omschrijving datum

  Ontbrekende nummers zijn niet openbaar

  2020 WI 2020/1 - Handelwijze bij politiek- en/of mediagevoelige zaken 25 feb
  2020 WI 2020/2 WI 2017/6 Handhaving studie 4 mrt 2020
  2020 WI 2020/3 B1/4.7 Vc Inburgering in het buitenland. HvJEU C-153/14 (K. & A.) 12 mrt. 2020
  2020 WI 2020/4 - Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen 18 mrt 2020
  2020 WI 2020/5 Vervangt WI 2014/5 (Samen)werken met een tolk 1 apr. 2020
  2020 WI 2020/6 vervangt WI 2019/5 Richtlijnen voor afgifte van arbeidsmarktaantekening bij verblijf langer dan drie maanden 4 mei 2020
  2020 WI 2020/7 WBN 2020/1 Evenredigheidstoets op verlies Unieburgerschap na van rechtswege verlies Nederlanderschap. HvJEU C-221/17 (Tjebbes) 8 mei 2020
  2020 WI 2020/8 vervangt WI 2017/9 Aanvraag erkenning referent 26 mei 2020
  2020 WI 2020/9 WI 2015/8; WI 2017/1; WI 2018/3 Grensprocedure 27 mei 2020
  2020 WI 2020/10 vervangt WI 2018/4 Unierecht: afgeleid verblijfsrecht art. 21 VWEU 22 juni 2020
  2020 WI 2020/11 B10/4 Vc Werkinstructie Turks associatierecht 23 juni 2020
  2020 WI 2020/12 B1/6.2.2 en B1/6.3 Vc De toepassing van de glijdende schaal
  Openbare orde en nationale veiligheid
  11 augustus 2020
  2020 WI 2020/13 C2/4.1.2 Vc Asiel: nareis. Nader onderzoek en DNA onderzoek 11 aug. 2020
  2020 WI 2020/14 B7/3, B7/5, B1/8 Vc DNA onderzoek en identificerend gehoor 20 aug. 2020
  2020 WI 2020/15 WI 2005/22 Procedurele werkwijze met betrekking tot artikel 1F Vluchtelingenverdrag 10 nov 2020
  2020 WI 2020/16 B7/3.8 Vc Toepassing 8 EVRM 18 nov. 2020
  2020 WI 2020/17 - Landeninformatie: bronnengebruik 24 nov. 2020
  2020 WI 2020/18 WI 2015/3, 2017/1, 2018/8 Onderzoek schijnhuwelijken en schijnrelaties 11 dec. 2020
  2020 WI 2020/19 - Registratie nationaliteit in Basisregistratie Palestijnen 2020
  2020 WI 2020/20 t/m 92 - Geheim 2020

  Jaar IB nummer zie ook omschrijving datum

  Onderstaande nummers zijn openbaar vanwege WOB verzoek

  2020 IB 2020/1 30a Vw; Beoordeling veilige derde landen – Verenigde Staten van Amerika 9 jan. 2020
  2020 IB 2020/6 ambtsbericht 17/12/19; WBV 2015/4 Asiel Landenpagina’s – Democratische Republiek Congo 20 jan. 2020
  2020 IB 2020/7 WI 2013/7; IB 2019/98 Verkorten reactietermijnen nareis 20 jan. 2020
  2020 IB 2020/8 - Consulaire verklaring ambassade Somalië 23 jan. 2020
  2020 IB 2020/9 IB 2019/79; IB 2019/102 Horen en beslissen in zaken van Iraakse Jezidi’s; Irak, kwetsbare minderheid 29 jan. 2020
  2020 IB 2020/14 B8/13; B9/16 Beleidskader Kind met een Kinderbeschermingsmaatregel per 1/10/2019 31 jan. 2020
  2020 IB 2020/16 30a Vw; IB 2018/36 Beoordeling veilige derde landen - Ecuador 2 feb. 2020
  2020 IB 2020/19 IB 2018/36 Beoordeling veilig derde land - Sudan 13 feb. 2020
  2020 IB 2020/20 IB 2018/36 Beoordeling veilig derde land - Uganda 13 feb. 2020
  2020 IB 2020/22 IB 2018/36 Beoordeling veilige derde landen – Brazilië 18 feb. 2020
  2020 IB 2020/24 Beoordeling veilig derde land - Tsjaad 28 feb. 2020
  2020 IB 2020/25 IB 2018/36 Beoordeling veilig derde land - Indonesië 28 feb. 2020
  2020 IB 2020/26 IB 2018/36 Beoordeling veilig derde land - Colombia 28 feb. 2020
  2020 IB 2020/27 IB 2018/36 Beoordeling veilig derde land - Chili 11 mrt. 2020
  2020 IB 2020/28 - Behandeling asielzaken Azerbeidzjan, documentfraude 12 mrt. 2020
  2020 IB 2020/29 30a Vw; IB 2018/36 Beoordeling veilig derde land - Malawi 16 mrt. 2020
  2020 IB 2020/30 IB 2018/36 Beoordeling veilig derde land - Somalië 16 mrt. 2020
  2020 IB 2020/33 IB 2018/36 Update Beoordeling veilig derde land - Algerije 1 okt. 2020
  2020 IB 2020/38 IB 2018/36 Beoordeling veilig derde land - Nigeria 23 mrt. 2020
  2020 IB 2020/40 IB 2018/36 Beoordeling veilig derde land - Uruguay 24 mrt. 2020
  2020 IB 2020/41 IB 2018/36 Beoordeling veilig derde land – Saint Kitts and Nevis 24 mrt. 2020
  2020 IB 2020/42 IB 2018/36 Beoordeling veilig derde land – Costa Rica 24 mrt. 2020
  2020 IB 2020/43 - Behandeling Turkse asielaanvragen 26 mrt. 2020
  2020 IB 2020/46 IB 2018/36 Beoordeling veilig derde land-Peru 27 mrt. 2020
  2020 IB 2020/48 A3/3; WBV 2019/20, 2020/13 Verkorten vertrektermijn 1 jul. 2020
  2020 IB 2020/52 IB 2018/36 Beoordeling veilig derde land - Iran 10 apr. 2020
  2020 IB 2020/55 IB 2018/36 Beoordeling veilig derde land – Kazachstan 17 apr. 2020
  2020 IB 2020/56 IB 2018/36 Beoordeling veilig derde land – Haïti 17 apr. 2020
  2020 IB 2020/57 IB 2018/36 Beoordeling veilig derde land - Azerbeidzjan 17 apr. 2020
  2020 IB 2020/58 IB 2018/36 Beoordeling veilig derde land - Israël 17 apr. 2020
  2020 IB 2020/59 IB 2018/36 Beoordeling veilig derde land – Mexico 17 apr. 2020
  2020 IB 2020/60 WI 2020/1 Werkwijze Afghaanse tolken Asiel & Dublin 20 apr. 2020
  2020 IB 2020/62 WI 2019/17+18; INB 2019/26/td> Vrees voor vervolging op grond van het Vluchtelingenverdrag 17 apr. 2020
  2020 IB 2020/71 WBN 2020/1; WI 2020/7; HvJEU 12 mrt 2019, C-221/17, Tjebbes Evenredigheidstoets verlies Unieburgerschap na verlies Nederlanderschap 8 mei 2020
  2020 IB 2020/72 IB 2018/36 Beoordeling veilig derde land - Oekraïne 14 mei 2020
  2020 IB 2020/75 IB 2017/87 Het verlengen en intrekken van de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd 3 juni 2020
  2020 IB 2020/77 B10/2; ABRvS 25 jul. 2019 AbRS-uitspraken over de inkomenstoets voor economisch inactieve Unieburgers 8 juni 2020
  2020 IB 2020/78 - Risicogestuurde toetsing duurzaam verblijfsrecht, Brexit 3 juni 2020
  2020 IB 2020/82 IB 2018/36 Beoordeling veilig derde land - Rwanda 18 juni 2020
  2020 IB 2020/84 IB 2019/123; ABRvS 21 nov. 2019 Gevolgen van de Afdelingsuitspraak van 21 november 2019 over voortgezet verblijf na zoekjaar 19 juni 2020
  2020 IB 2020/86 TK 19.637, #2633 Hervatting Dublinoverdrachten en afdoening Dublinzaken (spoor 1) n.a.v. Corona crisis 24 juni 2020
  2020 IB 2020/88 B7/3.8; ABRvS 12 juni 2019 exclusieve afhankelijkheid en 8 EVRM 29 juni 2020
  2020 IB 2020/89 B10/2 Instructie toets middelen van bestaan bij EU duurzaam 29 juni 2020
  2020 IB 2020/90 B10/2; HvJEU C-133/15, Chavez Vilchez richtsnoeren inhoudelijke toetsing naar aanleiding van arrest Chavez-Vilchez 1 juli 2020
  2020 IB 2020/93 WI 2017/1 Inzicht in het intrekkingsproces asiel 2 juli 2020 2020
  2020 IB 2020/100 IB 2019/98 Afschaffen verkorten reactietermijnen; Wet Dwangsom en ingebrekestellingen 13 juli 2020
  2020 IB 2020/103 De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) als land van gebruikelijke verblijfplaats voor Palestijnen 14 juli 2020
  2020 IB 2020/106 B1/7.2; ABRvS 5 dec 2018 Actualisatie IB 2019/5 Impact Afdelingsuitspraak van 5 december 2018 voor rechtsgevolgen inreisverbod: rechtmatig verblijf bij indienen aanvraag (en evt. vervolgprocedures) 19 okt. 2020
  2020 IB 2020/112 - Coulance maatregelen reguliere migratie in verband met coronavirus 23 juli 2020
  2020 IB 2020/114 B1; IB 2020/92; 16 GRi werkwijze naar aanleiding van afdelingsuitspraken verplaatsing hoofdverblijf en samenwoonvereiste 2020
  2020 IB 2020/118 - Pakistan. Beoordeling certificaten van ahmadi’s 20 aug. 2020
  2020 IB 2020/119 IB 2018/36 Beoordeling veilig derde land - Armenië 27 aug. 2020
  2020 IB 2020/120 IB 2018/36 Beoordeling veilig derde land 28 aug. 2020
  2020 IB 2020/121 IB 2018/36 Beoordeling veilig derde land – Libanon update 1 sep. 2020
  2020 IB 2020/122 ABRvS 19 aug. 2020 Afdelingsuitspraak inzake beroep op legesvrijstelling artikel 8 EVRM 1 sep. 2020
  2020 IB 2020/124 - incomplete nareis aanvragen buiten behandeling stellen 3 sep. 2020
  2020 IB 2020/129 IB 2018/44; ABRvS 5 juni. 2020 Vervolg - Afdelingsuitspraak over vreemdelingenbewaring in zaken waarin de asielaanvraag is afgewezen in de beroepsfase 10 sep. 2020
  2020 IB 2020/131 IB 2018/36 Beoordeling veilig derde land - Verenigde Arabische Emiraten (VAE) 14 sep. 2020
  2020 IB 2020/132 IB 2020/62 Aandachtspunten bij het horen van en beslissen op Venezolaanse asielzaken 15 sep 2020
  2020 IB 2020/135 WI 2019/13 artikel 1D-toets in Syrisch Palestijnse zaken 24 sep. 2020
  2020 IB 2020/137 HvJEU 12 dec. 2019, C-381/18, G.S. Uitspraken Afdeling nav antwoorden Europees Hof van Justitie op prejudiciële vragen inzake tegenwerping openbare orde in gezinsherenigingszaken 29 sep. 2020
  2020 IB 2020/139 C1/4.4.4 Vc Instructie vergoeden bij rapportages m.b.t. medisch steunbewijs van iMMO of een andere deskundige onafhankelijke partij ex art. 18.2 Procedurerichtlijn (update IB 1 okt. 2020
  2020 IB 2020/141 30 Dublin III; WI 2019/8; ABRvS 27 mei 2020 Het belang van het kind in de Dublin procedure; Uitspraak van de ABRvS 9 okt. 2020
  2020 IB 2020/148 B1/3 Vc Handelwijze MVV in Russische paspoorten afgegeven op de Krim/Sevastopol en in Donetsk en Luhansk (Donbas-regio) 19 nov. 2020
  2020 IB 2020/150 - Coulance maatregelen reguliere migratie in verband met coronavirus 19 nov. 2020
  2020 IB 2020/151 B1/4.2 Vc Venezolaanse paspoorten 23 nov. 2020
  2020 IB 2020/152 IB 2018/36 Beoordeling veilig derde land - Qatar 24 nov. 2020
  2020 IB 2020/153 IB 2018/36 Beoordeling veilig derde land – Saoedi-Arabië 24 nov. 2020
  2020 IB 2020/154 IB 2020/31 Nareis en Corona; dienstverlening BZ 24 nov. 2020
  2020 IB 2020/155 IB 2018/36 Beoordeling veilig derde land - Argentinië 25 nov. 2020
  2020 IB 2020/156 A1/5; B1/3.3 Vc Sluiting Regionale Support Office. Er is een consulaire service organisatie (CSO) opgericht en gevestigd in Den Haag. De RSO West-Europa (WEU), RSO Midden-Oosten (MIO), RSO Zuid-Afrika (ZAf), RSO-Noord-Afrika (NAf), RSO-Washington (WHA)) en RSO Oost-Europa (OEU) zijn inmiddels opgeheven. De CSO bestaat derhalve thans uit de voormalige RSO’s WEU, MIO, ZAf, NAf, WHA en OEU. 25 nov. 2020
  2020 IB 2020/157 30 Vw Dublin; Arrest HvJEU 19 maart 2019, C-163/17, Jawo; 30 nov. 2020
  2020 IB 2020/159 IB 2018/36 Beoordeling veilig derde land - Jordanië 2 dec. 2020
  2020 IB 2020/160 IB 2018/36 Beoordeling veilig derde land - Koeweit 2 dec. 2020
  2020 IB 2020/161 IB 2018/36 Beoordeling veilig derde land - Rusland 2 dec. 2020
  2020 IB 2020/162 -IB 2018/36 Beoordeling veilig derde land - Oman 10 dec. 2020
  2020 IB 2020/163 IB 2018/36 Beoordeling veilig derde land – de Filipijnen 10 dec. 2020
  2020 IB 2020/164 IB 2018/36 Beoordeling veilig derde land - Suriname 10 dec. 2020
  2020 IB 2020/165 IB 2018/36 Beoordeling veilig derde land – Zuid Korea 10 dec. 2020
  2020 IB 2020/167 IB 2018/36 Beoordeling veilig derde land – Wit-Rusland 10 dcec. 2020
  2020 IB 2020/168 IB 2018/36 Beoordeling veilig derde land - Thailand 10 dec. 2020
  2020 IB 2020/169 IB 2018/36 Beoordeling veilig derde land - Panama 10 dec. 2020
  2020 IB 2020/170 IB 2018/36 Beoordeling veilig derde land - Kenya 10 dec. 2020
  2020 IB 2020/171 IB 2018/36 Beoordeling veilig derde land - Albanië 10 dec. 2020
  2020 IB 2020/172 IB 2018/36 Beoordeling veilig derde land - Bahrein 10 dec. 2020
  2020 IB 2020/173 IB 2018/36 Beoordeling veilig derde land - Georgië 10 dec. 2020
  2020 IB 2020/174 IB 2018/36 Beoordeling veilig derde land - Tunesië 10 dec. 2020
  2020 IB 2020/175 - coulance mvv nareis 11 dec. 2020
  2020 IB 2020/179 WI 2013/17; ABRvS 16 dec 2020 Afdelingsuitspraak over toelaatbaarheid overmacht in de asielprocedure 16 dec. 2020
  2020 IB 2020/181 IB 2020/93; WI 2017/1 Hoe kunnen fraude indicatoren betrokken worden bij een zorgvuldige beslissing? Nareis; LHBTI; Handhaving; Oeganda 22 dec. 2020
  2020 IB 2020/183 3.28 Vb; B7/3.7.2 Vc Onaanvaardbare toekomst, en familiecriterium 21 dec. 2020
  2020 IB 2020/185 3.48 Vb vrijstelling mvv-vereiste voor kinderen van slachtoffers van arbeidsuitbuiting) 21 dec. 2020
  2020 IB 2020/188 - Brexit en Dublin verordening dec 2020

  latere jaren
  2021