Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 2000


 • Vc 2000
 • 2021
 • WijzigingsBesluiten Vreemdelingencirculaire (WBV)
 • Werkinstructies IND (WI)
 • Informatieberichten IND (intern) (IB)

 • eerdere jaren 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
  2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
  2020

  latere jaren: 2022

  Jaar WBV nummer zie ook omschrijving datum

  2021 WBV 2021/1 C7/13 Vc Het asielbeleid ten aanzien van Irak 5 Jan 2021
  2021 WBV 2021/2 C7/5 Vc Het asielbeleid ten aanzien van Azerbeidzjan
  Rectificatie
  7 Jan 2021
  2021 WBV 2021/3 C7/8 Vc Het asielbeleid ten aanzien van China 11 feb 2021
  2021 WBV 2021/4 A2/12.2 Vc Opneming van signaleringen, terugkeerbesluit en ongewenstverklaringen mbt derdelanders met een verblijfsrecht in een andere lidstaat. 22 mrt 2021
  2021 WBV 2021/5 C7/11 Vc Het asielbeleid ten aanzien van Eritrea 25 mrt 2021
  2021 WBV 2021/6 B5/2.1.6 Vc Pilot ‘Arbeid als essentieel startup personeel 20 mei 2021
  2021 WBV 2021/7 C1/2 Vc Aanvraagprocedures 4 jun 2021
  2021 WBV 2021/7 rect. C1/2.13 Vc Vc Rectificatie: Het geven van een beschikking 30 jun 2021
  2021 WBV 2021/8 A3/3.4 Vc Gevaar openbare orde, openbare veiligheid of nationale veiligheid 21 jun 2021
  2021 WBV 2021/9 B13 Vc Verblijfsrecht VK-onderdanen en hun familieleden 24 jun 2021
  2021 WBV 2021/10 C7/20 Vc Het asielbeleid ten aanzien van Nigeria 25 jun 2021
  2021 WBV 2021/11 C7/26 Vc Het asielbeleid ten aanzien van Sudan 30 jun 2021
  2021 WBV 2021/12 C7/12 - C7/17 Vc Vernummering C7 Vc; Het asielbeleid ten aanzien van Ethiopië 8 jul 2021
  2021 WBV 2021/13 C7/18 Vc Het asielbeleid ten aanzien van Libanon: de situatie van Palestijnen 8 jul 2021
  2021 WBV 2021/14 C7/15 Vc Het asielbeleid ten aanzien van Iran 19 jul 2021

  Jaar WI nummer zie ook omschrijving datum

  Ontbrekende nummers zijn niet openbaar

  2021 WI 2021/1 B1 Vc 27 jan. 2021
  2021 WI 2021/2 Nederlanderschap
  WI 2009/7
  Afdoening schadezaken 8 mrt. 2021
  2021 WI 2021/3 - BMA advies tijdens de Dublinprocedure n.a.v. arrest C.K.
  2021 WI 2021/4 C2/4.1.2 Vc Nader onderzoek in de nareisprocedure 18 mrt 2021
  2021 WI 2021/5 B8/2+3, B9/8+11 Vc Rol contactpersonen mensenhandel en gendergerelateerde zaken regulier 8 apr 2021
  2021 WI 2021/6 WI 2017/1 Uniform opvoeren en afsluiten van een intrekkingsprocedure 20 apr. 2021
  2021 WI 2021/7 - Middelen van bestaan 15 juni 2021
  2021 WI 2021/8 WI 2020/5;
  WI 2021/9; WI 2021/12; WI 2021/13
  Aanmeldgehoren 25 jun 2021
  2021 WI 2021/9 WI 2021/12 Bijzondere procedurele waarborgen 25 jun 2021
  2021 WI 2021/10 WI 2021/9 Grensprocedure 25 jun 2021
  2021 WI 2021/11 - Handelwijze hoog risico paspoorten 26 juni 2021
  2021 WI 2021/12 art. 3.109(5) Vb; art. 3.115(1)+(2) Vb; C1/2.2+2.3 Vc; WI 2015/8 Medische problematiek en horen en beslissen in de asielprocedure 25 jun 2021
  2021 WI 2021/13 WI 2020/5;
  WI 2021/8; WI 2021/9; WI 2021/12
  Nader gehoor; tolk 25 jun 2021
  2021 WI 2021/14 art. 3.109ca Vb Spoor 2 (veilig land van herkomst) 25 jun 2021
  2021 WI 2021/15 WI 2020/6 Richtlijnen arbeidsmarktaantekeningen 1 jul 2021
  2021 WI 2021/16 - Mensenhandel in asielzaken 1 jul 2021
  2021 WI 2021/17 WI 2020/10 Unieburgersrichtlijn: verblijfsrecht, art. 21 VWEU; 59 pp. 15 sep 2021
  2021 WI 2021/18 WI 2020/16; WI 2021/17 Beoordeling aannemelijkheid mensenhandelrelaas 12 okt 2021
  2021 WI 2021/19 - Beleidslijn bij afwijkende gegevens IND vs Gemeente 15 nov 2021
  2021 WI 2021/20 A1/6 Vc Verlenging geldigheidsduur van visa kort verblijf tot 90 dagen 11 nov 2021
  2021 WI 2021/21 WI 2020/3; WBV 2016/16;
  B1/4.7 Vc;
  HvJEU 9 jul 2015, C-153/14, K. & A.
  Inburgering in het buitenland 11 nov 2021

  Jaar IB nummer zie ook omschrijving datum

  Ontbrekende nummers zijn niet openbaar

  2021 IB 2021/1 WBV 202/14; C7/12 Vc Vrees voor vrouwenbesnijdenis (FGM) in Guinee 6 jan. 2021
  2021 IB 2021/3 Nareis Syrische gezinnen met indicatieve documenten 13 jan. 2021
  2021 IB 2021/7 Geheim Effecten van HvJEU 14 jan. 2021, C-441/19, T.Q.
  Het belang van het kind; terugkeerbesluit amv
  20 jan. 2021
  2021 IB 2021/8 IB 2018/36; IB 2020/21 Beoordeling veilige derde landen in de asielprocedure - bewijslast en landeninformatie 20 jan. 2021
  2021 IB 2021/10 B1/8 Vc Legalisatievereiste voor documenten uit het VK 26 jan. 2021
  2021 IB 2021/11 - Procesoverstijgende thema’s / Inreisverbod en ongewenstverklaring 27 jan. 2021
  2021 IB 2021/12 IB 2018/36 Beoordeling veilig derde land – Honduras 29 jan. 2021
  2021 IB 2021/13 EU Ri 2016/801 Inkomende mobiliteit onderzoeker/student met een verblijfsdocument waaruit niet blijkt dat deze o.g.v. onderzoek of studie is afgegeven 1 feb. 2021
  2021 IB 2021/14 9(1)(a) RWN Geen ECRIS bevraging naturalisatie Britten 2 feb. 2021
  2021 IB 2021/15 Dublin III (604/3013) Berekening Uiterste Overdrachtsdatum (UOD) in Dublinzaken 2 feb. 2021
  2021 IB 2021/16 IB 2018/27, IB 2019/81, IB 2019/104, IB 2019/129, IB 2020/137,
  WI 2019/2, WI 2020/15
  Omgaan met criminele antecedenten binnen de asiel- en de nareisprocedure 8 feb. 2021
  2021 IB 2021/17 B9/7 Vc
  3.50 Vb
  Verblijfsvergunning na eerder verblijf als minderjarige vreemdeling i.h.k.v. verblijf als familie- of gezinslid 9 feb. 2021
  2021 IB 2021/18 IB 2021/62 LHBTI Cuba, sur place activiteiten 9 feb. 2021
  2021 IB 2021/19 IB 2021/8 Beoordeling veilig derde land – Verenigd Koninkrijk 11 feb. 2021
  2021 IB 2021/20 2020/111 Verzoek om wijziging ambassade om mvv op te halen 15 feb. 2021
  2021 IB 2021/21 A1/5 Vc
  HvJEU 24 nov. 2020, C-225+226/19, R.N.N.S. + K.A
  Bekendmaken van bezwaarmakende lidstaat in visumzaken 19 feb. 2021
  2021 IB 2021/23 B13 Vc nadere toelichting op de wijze van beoordeling van verblijfsaanvragen Brexit terugtrekkingsakkoord na 31 december 2021 17 feb. 2021
  2021 IB 2021/24 B7/3.6.2 Vc Illegale adoptie en opneming en signalen van kinderontvoering 25 feb. 2021
  2021 IB 2021/28 HvJEU 13 nov. 2018, C-47/17 Interpretatie HvJEU arrest X. en X. (Dublin) ivm termijnen 3 mrt. 2021
  2021 IB 2021/29 IB 2021/74; IB 2020/107; IB 2020/44; IB 2020/142 Nareis opschorten dwangsom 3 mrt. 2021
  2021 IB 2021/30 HvJEU 19 sep. 2013, C-297/12, Filev & Osmani
  WI 2019/2
  opheffen OVR opgelegd vóór 31 december 2011 8 mrt. 2021
  2021 IB 2021/31 - Schriftelijk gehoor en geloofwaardigheidsbeoordeling 10 mrt 2021
  2021 IB 2021/33 HvJEU 10 mei 2017, C-133/15, Chavez-Vilchez Arrest Chavez-Vilchez in de Dublinprocedure 12 mrt. 2021
  2021 IB 2021/34 - Versnelling in het afhandelen van asielzaken 17 mrt. 2021
  2021 IB 2021/36 B13 Vc toelichting uitvoering Brexit terugtrekkingsakkoord bij Britse grensarbeiders 27 jan. 2021
  2021 IB 2021/38 B5/2.2 Vc Geldigheidsduur verblijfsvergunning bij wijziging beperking in arbeid in loondienst wanneer vrij op de arbeidsmarkt 29 mrt. 2021
  2021 IB 2021/39 IB 2021/8 Beoordeling veilig derde land - Oezbekistan 31 mrt. 2021
  2021 IB 2021/40 IB 2021/150 Verplaatsing hoofdverblijf internationale student 1 mrt. 2021
  2021 IB 2021/42 IB 2021/8 Beoordeling veilig derde land - Australië 8 apr. 2021
  2021 IB 2021/43 IB 2021/8 Beoordeling veilig derde land – Kosovo 8 apr. 2021
  2021 IB 2021/44 ABRvS 7 apr. 2021 Gevolgen Afdelingsuitspraak over herbeoordeling veilige landen) 7 mei 2021
  2021 IB 2021/45 8.17 Vb ; ABRvS 19 mrt 2021 AbRS uitspraak in het kader van de positieve belangenafweging en duurzaam verblijfsrecht op grond van artikel 8.17 Vb 7 apr. 2021
  2021 IB 2021/46 Dublin III Onderzoeken o.g.v. artikel 34 Dublinverordening 9 apr. 2021
  2021 IB 2021/47 IB 2020/177 Asielaanvragen door Hongaarse of Poolse burgers 10 apr. 2021
  2021 IB 2021/48 B1/3.3 Niet terugkeren naar land van herkomst voor ophalen mvv bij inwilliging en indiening VVR-MVV. Covid-19 gerelateerd. 16 apr. 2021
  2021 IB 2021/50 IB 2021/7
  HvJEU 14 jan. 2021, C-441/19, T.Q.
  Uitvaardigen terugkeerbesluit aan een alleenstaande minderjarige vreemdeling
  Dit is een update van IB 2021/7 (nog steeds geheim))
  21 apr. 2021
  2021 IB 2021/52 HvJEU 21 okt. 2020, C-720/19, G.R. Over de gevolgen van het verkrijgen van de nationaliteit van de gastlidstaat met daarbij het verlies van de Turkse nationaliteit. D 21 apr. 2021
  2021 IB 2021/53 1F VlV;
  HvJEU 2 mei 2018, C-331/16, K.
  ABRvS 16 dec. 2020
  Over de vraag of de loutere aanwezigheid op het grondgebied van een lidstaat van een vreemdeling aan wie artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag (Vlv) is tegengeworpen en die rechten kan ontlenen aan het recht op vrij verkeer (richtlijn 2004/38/EG) een ‘actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving’ vormt en daarmee dus een gevaar voor de openbare orde 22 apr. 2021
  2021 IB 2021/54 IB 2021/8 Beoordeling veilig derde land - Irak 23 apr. 2021
  2021 IB 2021/56 IB 2018/40 asielverzoeken van bijzonder kwetsbare statushouders
  Behandeling in de vergunningverlenende lidstaat is niet overeenkomstig de eisen die de Kwalificatierichtlijn stelt
  6 mei 2021
  2021 IB 2021/57 - Inhoud Openbare orde toets 7 mei 2021
  2021 IB 2021/59 B7/3 Vc
  IB 2018/58
  Illegale opneming door vreemdelingen met een Nederlandse partner 19 mei 2021
  2021 IB 2021/60 B13 Vc Wijze van beoordelen van verblijfsaanvragen Brexit terugtrekkingsakkoord in het geval een VK-onderdaan in Nederland al lange tijd bijstand ontvangt zonder dat dit door de verstrekkende gemeente aan de IND is gemeld 25 mei 2021
  2021 IB 2021/61 IB 2021/8 Beoordeling veilig derde land – Bosnië en Herzegovina 26 mei 2021
  2021 IB 2021/62 IB 2021/8 Beoordeling veilig derde land - Canada 26 mei 2021
  2021 IB 2021/63 IB 2021/8 Beoordeling veilig derde land - Kirgizië 26 mei 2021
  2021 IB 2021/64 IB 2021/8 Beoordeling veilig derde land - Cambodja 26 mei 2021
  2021 IB 2021/65 IB 2021/8 Beoordeling veilig derde land - Japan 26 mei 2021
  2021 IB 2021/66 IB 2021/8 Beoordeling veilig derde land - Malediven 26 mei 2021
  2021 IB 2021/67 IB 2020/123+128 Toegang en toezicht: maatregelen i.v.m. COVID-19 31 mei 2021
  2021 IB 2021/68 IB 2021/68 Aanpassing asielprocedure - samenvoegen eerste gehoor en aanmeldgehoor 2 juni 2021
  2021 IB 2021/69 IB 2021/68 Aanpassing asielprocedure – vreemdelingenbewaring en grensprocedure 2 juni 2021
  2021 IB 2021/70 IB 2021/8 Beoordeling veilig derde land - Noord-Macedonië 4 juni 2021
  2021 IB 2021/72 B1/4.3 Vc Normbedragen geldend vanaf 1 juli 2021 2021
  2021 IB 2021/74 HvJEU 10 juni 2021, C-921/19, L.H. over niet-geauthenticeerde documenten bij opvolgende asielaanvragen 22 juli 2021
  2021 IB 2021/75 B1 Vc;
  WI 2019/14
  Actualisering; middelen van bestaan 15 juni 2021
  2021 IB 2021/77 - Gevolgen Brexit voor de grens 16 juni 2021
  2021 IB 2021/79 IB 2019/126; IB 2020/93
  C2/10.4 Vc
  Statushouders asiel die vanuit het buitenland terugkeren naar Nederland of Nederland vrijwillig verlaten 21 juni 2021
  2021 IB 2021/80 - Top 200 voorwaarde bij het zoekjaar 1 juli 2021
  2021 IB 2021/81 B11/2.4 Vc Einde pilot ‘huisvesting Akense niet-EU studenten 2021
  2021 IB 2021/82 IB 2021/6 Nieuwe codeletters legalisatie per 1 juli 2021 1 juli 2021
  2021 IB 2021/84 7:15 Awb Bedragen bestuurlijke voorprocedure. Aanpassing bedragen beroepsfase 1 juli 2021 2021
  2021 IB 2021/85 WI 2020/19 Tijdelijke werkwijze inzake Palestijnen uit de Palestijnse gebieden (de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever (West-bank) en Jeruzalem) 2 juli 2021
  2021 IB 2021/86 IB 2020/179 Tijdelijke wet dwangsom 11 juli 2021
  2021 IB 2021/87 - Besluit en Vertrekmoratorium Tigray en etnisch Tigreeërs. 12 juli 2021
  2021 IB 2021/89 Eur. Cie. 16 mrt 2020 Uitzonderingen Europees Inreisverbod 14 juli 2021
  2021 IB 2021/90 RANOV gevolgen Kamerbrief 7 juli 2021 (kenmerk 3306851) voor de verkrijging van het Nederlanderschap door Ranovvergunninghouders 19 juli 2021
  2021 IB 2021/92 - Legeswijzer en codes aangepast per 1-10-2021 1 okt. 2021
  2021 IB 2021/94 Ver. 492/2011 Werknemerschap in de zin van artikel 10 Verordening 492/2011 3 ag. 2021
  2021 IB 2021/95 IB 2020/141; IB 2021/56 Nareisaanvragen van ex-Dublin amv´s en amv´s met een asielstatus uit een ander land 5 aug. 2021
  2021 IB 2021/96 IB 2021/87 Aandachtspunten bij het horen en beslissen in Ethiopische asielzaken
  Besluit en Vertrekmoratorium Tigray
  5 ag. 2021
  2021 IB 2021/97 HvJEU 26 mrt. 2019, C-129/18, S.M. uitspraak SM over de rechtspositie van een Kafala-kind en niet-familie pleegkinderen van Unieburger ouder(s) 6 aug. 2021
  2021 IB 2021/100 Brexit Britten: inreisverbod en (oude) ongewenstverklaring 11 aug. 2021

  Ontbrekende nummers zijn niet openbaar

  latere jaren: 2022