Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 2000


 • Vc 2000
 • 2022
 • WBV: WijzigingsBesluiten Vreemdelingencirculaire
 • WI: Werkinstructies IND
 • IB: Informatieberichten IND (intern)

 • eerdere jaren 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012
  2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021

  Jaar WBV nummer zie ook omschrijving datum

  2022 WBV 2022/1 A3/6.1 Vc Wijziging beleid mbt alleenstaande minderjarige vreemdelingen
  ivm HvJEU 14 jan. 2021, C-441/19, T.Q.
  onderzoek naar Adequate Opvang
  9 Dec. 2021
  2022 WBV 2022/2 C7/5 Vc Het asielbeleid ten aanzien van Azerbeidzjan 20 jan. 2022
  2022 WBV 2022/3 C7/19 Vc Het asielbeleid ten aanzien van Libië 2 feb. 2022
  2022 WBV 2022/4 C7/10 Vc Het asielbeleid ten aanzien van Congo DRC (Democratische Republiek Congo) 31 jan. 2022
  2022 WBV 2022/5 C7/14 Vc Het asielbeleid ten aanzien van Irak 8 feb. 2022
  2022 WBV 2022/6 C7/23 Vc Het asielbeleid ten aanzien van Oekraine 20 jan. 2022
  2022 WBV 2022/7 C7/29 Vc Het asielbeleid ten aanzien van Soedan 12 maar. 2022
  2022 WBV 2022/8 A2/6 Vc Verzamel WBV
  implementatie ABRvS 30 apr. 20219
  Signalering derdelander met verblijfsrecht en ongewenstverklaring (A4/2.5)
  Wijziging A3/7.1.5 Vc i.v.m. ABRvS 14 dec. 2021 m.b.t. originele identiteitsdocumenten
  Inwerkingtreding herziening Wav per 1/1/22
  Kenbaar maken in Voornemen (C1/2.13 Vc) van de intentie om een inreisverbod op te leggen
  (C5/4 Vc) t.a.v. intrekking is expliciet in het beleid vastgelegd. (n.a.v. ACVZ cmt feb. 2022)
  29 maa. 2022
  2022 WBV 2022/9 C7/27 Vc Het asielbeleid ten aanzien van Somalië 1 apr. 2022
  2022 WBV 2022/10 C7/11 (hernummerd) Het asielbeleid ten aanzien van Egypte 21 apr. 2022
  2022 WBV 2022/11 Art. 29(2)(a, b, c) Vw Afgeleide verblijfsvergunning, nareizigers 1 apr. 2022
  2022 WBV 2022/12 C7/19 Het asielbeleid ten aanzien van Kameroen 13 mei. 2022
  2022 WBV 2022/13 C7/6 - 35 vernummerd Het asielbeleid ten aanzien van Belarus 2 jun. 2022
  2022 WBV 2022/14 Verzamel-WBV: wijziging van veel bepalingen in de Vc waaronder beleidswijzigingen, tekstuele correcties en implementatie van rechtspraak 28 jun. 2022
  2022 WBV 2022/15 C7/10 Het asielbeleid ten aanzien van Colombia 24 juni 2022
  2022 WBV 2022/16 amv als referent 24 juni 2022
  2022 WBV 2022/17 C7/34 Het asielbeleid ten aanzien van Turkije 12 juli 2022
  2022 WBV 2022/18 C2/7.2 Veilig land van herkomst 13 juli 2022
  2022 WBV 2022/19 C7/2 Het asielbeleid ten aanzien van Afghanistan 13 juli 2022
  2022 WBV 2022/20 C7/28 Het asielbeleid ten aanzien van de Russische Federatie 16 augustus 2022
  2022 WBV 2022/20 correctie C7/28 correctie van WBV 2022/20 22 augustus 2022
  2022 WBV 2022/21 C7/13 Het asielbeleid ten aanzien van Eritrea 12 september 2022
  2022 WBV 2022/22 C1/2/13 Beslistermijn verlenging (art 42 Vw) 21 september 2022
  2022 WBV 2022/23 A3/1.1 Verzamel-wbv over (o.a.) Terugkeerbesluit; Feitelijke toegankelijkheid tot de medische zorg; inreisverbod; art 64 Vw; ongewenstverklaring; ass.-recht EG-Turkije; 23 september 2022
  2022 WBV 2022/24 A3/1.1 Het asielbeleid ten aanzien van Syrië 4 november 2022
  2022 WBV 2022/25 C7/17 Het asielbeleid ten aanzien van Iran 27 oktober 2022
  2022 WBV 2022/26 C7/33 Het asielbeleid ten aanzien van Syrië 4 november 2022
  2022 WBV 2022/27 A3/5 Ondersteuning bij vertrek en hulp van IOM 11 november 2022
  2022 WBV 2022/28 B1/4.1 Afwijzingsgronden verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd 22 december 2022
  2022 WBV 2022/29 A3/2 Zelfstandig vertrek 7 december 2022

  Jaar WI nummer zie ook omschrijving datum

  Ontbrekende nummers zijn niet openbaar

  2022 WI 2022/1 - werkwijze nader onderzoek 12 jan 2022
  2022 WI 2022/2 - Richtlijnen voor afgifte van arbeidsmarktaantekening bij verblijf langer dan drie maanden 19 jan 2022
  2022 WI 2022/3 WI 2019/18 Bekeerlingen en afvalligen 15 feb. 2022
  2022 WI 2022/4 WI 2019/4 Herkomstonderzoek in asielzaken
  (incl. disclaimer)
  11 mrt. 2022
  2022 WI 2022/5 - Geheim
  2022 WI 2022/6 - Evenredigheidstoets verlies Unieburgerschap na van rechtswege verlies Nederlanderschap; HvJEU 12 mrt 2019, C-221/17, Tjebbes. 1 apr. 2022
  2022 WI 2022/7 C2/4.1 Vc Nader onderzoek in de nareisprocedure, inclusief DNA-onderzoek in de asielprocedure 2 mei 2022
  2022 WI 2022/8 WI 2019/2, WI 2020/12, ketenprocesbeschrijving VRIS, IB 2021/123, IB 2022/2 Openbare Orde beleid 9 mei 2022
  2022 WI 2022/9 B10/4 Vc Werkinstructie Turks Associatierecht 1 juni 2022
  2022 WI 2022/10 - Handelingskader 1F 16 juni 2022
  2022 WI 2022/11 WI 2020/16, 2021/17, 2022/4, 2021/19, 2022,12 Herbeoordelen Asiel 1 juli 2022
  2022 WI 2022/12 - Het Unierechtelijk openbare orde criterium 25 juli 2022
  2022 WI 2022/13 IB 2021/53; WI 2022/11 Opvolgende asielaanvragen 1 juli 2022
  2022 WI 2022/14 B7/3.7 Vc Pleegkinderenbeleid 8 juli 2022
  2022 WI 2022/15 WI 2021/9 Grensprocedure 22 juli 2022
  2022 WI 2022/16 B8/13 Vc en B9/16 Vc Beoordeling van aanvragen van kinderen met een kinderbeschermingsmaatregel 22 juli 2022
  2022 WI 2022/17 IB 2022/18 Richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïne en asielprocedure 4 aug 2022
  2022 WI 2022/18 B10/4 Vc (vervangt WI 2022/9) Turks Associatierecht. Toepassen van het mvv-vereiste als zelfstandige afwijzingsgrond op aanvragen vanaf 1 oktober 2022 van Turkse werknemers. 3 oktober 2022
  2022 WI 2022/19 WBV 2017/8, 2017/14, 2018/1; A3/7, B9, C2/10.1, C2/3.3 Vc; IB 2018/38, 2018/35 Art. 64 Vw 1 november 2022

  Jaar IB nummer zie ook omschrijving datum

  Ontbrekende nummers zijn niet openbaar

  2022 IB 2022/1 - Onbekend 1 jan. 2022
  2022 IB 2022/2 Inreisverbod Verzoek verwijdering SIS-signalering door andere lidstaat 5 jan. 2022
  2022 IB 2022/3 - Onbekend 2022
  2022 IB 2022/4 WBV 2022/1; update van IB 2021/124 Verlenen uitstel van vertrek / uitvaardigen terugkeerbesluit aan een alleenstaande minderjarige vreemdeling 1 jan. 2022
  2022 IB 2022/5 - Invulling vergewisplicht voor onderzoek van Bureau Documenten 7 jan. 2022
  2022 IB 2022/6 B10 Vc; ABRvS Nader onderzoek bij mogelijke EU-verblijfsaanspraken<>/td> 1 jan. 2022
  2022 IB 2022/7 - Onbekend 2022
  2022 IB 2022/8 - Onbekend 2022
  2022 IB 2022/9 Art 30 Vw; Dublin Griekse (bijzonder kwetsbare) statushouders 22 dec. 2021
  2022 IB 2022/10 - - 2022
  2022 IB 2022/11 - Jongvolwassene horen bij nareis 21 jan. 2022
  2022 IB 2022/12 - Onbekend 2022
  2022 IB 2022/13 - Onbekend 2022
  2022 IB 2022/14 - Dublin en Malta; ABRvS 2022
  2022 IB 2022/15 - Onbekend 2022
  2022 IB 2022/16 - Onbekend 2022
  2022 IB 2022/17 - Onbekend 2022
  2022 IB 2022/18 - Onbekend 2022
  2022 IB 2022/19 Vc B7/3.8 meerderjarige statushouder; gezinshereniging; exclusieve afhankelijkheid en 8 EVRM 1 mrt 2022
  2022 IB 2022/20 - Onbekend 2022
  2022 IB 2022/21 - Onbekend 2022
  2022 IB 2022/22 B7 en B10 Vc Bewijsnood bij gezinsherenigingszaken en Chavez-aanvragen 2 mrt 2022
  2022 IB 2022/23 B10 Vc Duurzame relaties bij EU-aanvragen 2 mrt. 2022
  2022 IB 2022/24 - Onbekend 2022
  2022 IB 2022/25 29 Vw; 1A VlV; IB 2020/62 Prejudiciële vragen fundamentele politieke overtuiging 8 mrt. 2022
  2022 IB 2022/26 - Onbekend 2022
  2022 IB 2022/27 - Onbekend 2022
  2022 IB 2022/28 - Uitzonderingen Europees Inreisverbod (COVID) 1 mrt. 2022
  2022 IB 2022/29 IB 2021/30 Uitspraak ECLI:NL:RVS:2022:665 over oude ongewenstverklaring (verzoek tot opheffing) 16 mrt. 2022
  2022 IB 2022/34 30a Vw Hofuitspraak 10 juni 2021 (zaak C-921/19) over niet-geauthenticeerde documenten bij opvolgende asielaanvragen 29 mrt. 2022
  2022 IB 2022/35 - Onbekend 2022
  2022 IB 2022/36 IB 2021/86 Uitspraak MK Arnhem inzake de Tijdelijke wet dwangsom 1 apr. 2022
  2022 IB 2022/37 - Onbekend 2022
  2022 IB 2022/38 - Onbekend 2022
  2022 IB 2022/39 - Werkwijze verblijfsgaten Verlengingen 8 apr. 2022
  2022 IB 2022/40 - Onbekend 2022
  2022 IB 2022/41 - Acceptatie van Indiase apostilles 14 apr. 2022
  2022 IB 2022/42 - Onbekend 2022
  2022 IB 2022/43 - Aanhouden beslissingen Russische asielaanvragen 21 apr. 2022
  2022 IB 2022/44 - Signalering van vreemdeling aan wie een inreisverbod of ongewenstverklaring wordt opgelegd 3 mei 2022
  2022 IB 2022/45 - Nareis AMV Behandelduur 4 mei 2022
  2022 IB 2022/46 - Onbekend 2022
  2022 IB 2022/47 ABRvS 25 apr. 2022 Gevolgen afdelingsuitspraak over middelen van bestaan 9 mei 2022
  2022 IB 2022/48 - Signalering van vreemdeling aan wie een inreisverbod of ongewenstverklaring wordt opgelegd 16 mei 2022
  2022 IB 2022/49 - Nadere uitleg over de verhouding tussen Terugkeerrichtlijn en de Verblijfsrichtlijn & de relevante vertrektermijn 20 mei 2022
  2022 IB 2022/50 - Onbekend - 2022
  2022 IB 2022/51 64 Vw Afschaffen toegankelijkheidsonderzoek DTV 23 mei 2022
  2022 IB 2022/52 B7/3.7 Vc Buitenlandse pleegkinderen 31 mei 2022
  2022 IB 2022/53 - onbekend 2022
  2022 IB 2022/54 uitspraak ABRvS (TQ) Tijdelijk aanhouden beslissingen Amv zaken 22 juni 2022
  2022 IB 2022/55 Uitspraak AbrvS TKB en art.64 Vw 31 mei 2022
  2022 IB 2022/56 29(2) Vw Jongvolwassenenbeleid Nareis en 8 EVRM 1 juli 2022
  2022 IB 2022/57 - Besluit- en vertrekmoratorium Russische dienstplichtigen (dienstweigeraars en deserteurs) 4 juli 2022
  2022 IB 2022/58 A3/7.3.2.8 Vc; WI 2020/16 Vreemdelingen in tbs en BMA of artikel 64 Vw 5 juli 2022
  2022 IB 2022/59 - onbekend - 2022
  2022 IB 2022/60 - onbekend - 2022
  2022 IB 2022/61 - onbekend - 2022
  2022 IB 2022/62 - onbekend - 2022
  2022 IB 2022/63 B7/3.7 Vc pleegkinderenbeleid 8 juli 2022
  2022 IB 2022/64 IB 2022/61 Afdelingsuitspraak inzake de Tijdelijke wet dwangsom 2 12 juli 2022
  2022 IB 2022/65 B10 Vc Recht op arbeid hangende een aanvraag om toetsing aan het EU-recht (incl. Chavez-aanvragen) 12 juli 2022
  2022 IB 2022/66 - Onbekend - 2022
  2022 IB 2022/67 ABRvS 13 juli 2022 Vc Afdelingsuitspraak: altijd belangenafweging bij 8 EVRM 20 juli 2022
  2022 IB 2022/68 B3/2.1 Vc Mobiliteit in het kader van de richtlijn (EU) 2016/801 20 juli 2022
  2022 IB 2022/69 Eritrea Vc Tijdelijke werkwijze uitspraak Eritrese militaire dienstplicht 3 EVRM schending 21 juli 2022
  2022 IB 2022/70 - Onbekend - 2022
  2022 IB 2022/71 WBV 2022/19 Beslissen op Afghaanse asielaanvragen 25 juli 2022
  2022 IB 2022/72 WI 2019/16Vc Hoorplicht bij gezinshereniging 25 juli 2022
  2022 IB 2022/73 - Oekraïne en inreisverboden of ongewenstverklaringen 28 juli 2022
  2022 IB 2022/74 amv nav Uitspraak AbrvS TRi en Buitenschuldvergunning (hb na arrest T.Q.). Aanpassing B8 Vc 29 juli 2022
  2022 IB 2022/75 IB 2022/29 en 2021/30 Opheffen oude ongewenstverklaring, opgelegd voor 31 december 2011 29 juli 2022
  2022 IB 2022/76 Colombia Handvatten bij het horen en beslissen op Colombiaanse zaken 5 aug 2022
  2022 IB 2022/77 30 Vw Belang van het kind in Dublinzaken 9 aug 2022
  2022 IB 2022/78 30 Vw Statushouders met in Nederland geboren kinderen 10 aug 2022
  2022 IB 2022/79 2022
  2022 IB 2022/80 2022
  2022 IB 2022/81 2022
  2022 IB 2022/82 2022
  2022 IB 2022/83 2022
  2022 IB 2022/84 2022
  2022 IB 2022/85 2022
  2022 IB 2022/86 2022
  2022 IB 2022/87 2022
  2022 IB 2022/88 2022
  2022 IB 2022/89 2022
  2022 IB 2022/90 2022
  2022 IB 2022/91 2022
  2022 IB 2022/92 2022
  2022 IB 2022/93 2022
  2022 IB 2022/94 2022
  2022 IB 2022/95 2022
  2022 IB 2022/96 2022
  2022 IB 2022/97 2022
  2022 IB 2022/98 ABRvS: intrekking VVR onbep wegens Openbare Orde; terugkeerrichtlijn en verplaatsing hoofdverblijf 24 oktober 2022
  2022 IB 2022/99 beoordeling van verblijfsaanvragen Brexit 31 oktober 2022

  latere jaren: 2023