Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 2000


 • Vc 2000
 • 2023
 • WBV: WijzigingsBesluiten Vreemdelingencirculaire
 • WI: Werkinstructies IND
 • IB: Informatieberichten IND (intern)

 • eerdere jaren 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012
  2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022

  Ontbrekende nummers zijn niet openbaar
  Jaar WBV nummer zie ook omschrijving datum

  2023 WBV 2023/1 C7/23 Vc Het asielbeleid ten aanzien van Mali 2 feb. 2023
  WBV 2023/2 C7/27 Vc Het asielbeleid ten aanzien van Pakistan 2 feb. 2023
  WBV 2023/3 C1/2.13 Vc Het geven van de beschikking 26 jan. 2023
  WBV 2023/4 A1/3 Vc Ingrijpende wijziging van A2/12 Vc ivm SIS III
  Handelingen na aantreffen aan de Nederlandse buitengrens bij inreis van een al dan niet gesignaleerde vreemdeling
  13 feb. 2023
  WBV 2023/5 A3/5.2 Vc Remigratiebeleid derdelanders uit Oekraïne 19 feb. 2023
  WBV 2023/6 C7/32 Vc Het asielbeleid ten aanzien van Sudan 7 mrt. 2023

  Jaar WI nummer zie ook omschrijving datum

  2023 WI 2023/1 B10/4 Vervanging van WI 2022/18
  Turks Associatierecht
  10 jan. 2023
  WI 2023/2 TK 27062, nr 124 Nareis (asiel) 26 jan. 2023
  WI 2023/3 B10/2 Vc; update van WI 2021/17 Unieburgersrichtlijn 22 Feb. 2023
  WI 2023/4 WI 2014/10, WI 2018/17, WI 2021/13, WI 2022/4, WI 2022/7 en WI 2022/11 Gebruik van persoonsgegevens van derden in gehoren en besluiten 27 mrt. 2023
  WI 2023/5 B9/12 Vc Beoordeling aannemelijkheid mensenhandelrelaas 29 Mrt. 2023

  Jaar IB nummer zie ook omschrijving datum

  2023 IB 2023/1 B10/4 Vc ingetrokken 10 jan. 2023
  IB 2023/2 - Registreren datum feitelijk vertrek bij terugkeerbesluit en inreisverbod 10 jan. 2023
  IB 2023/3 30a Vw Beoordeling veilig derde land - Colombia 1 jan. 2023
  IB 2023/4 29(2)(a)-(c) Vw Nareis en Tijdelijk opschorten maatregel huisvesting 1 jan. 2023
  IB 2023/5 B1/3, B1/5, C5/2 Vc Leges en aanpassing Codes 1 jan. 2023
  IB 2023/6 HvJEU 7 sep. 2022, C-624/20 Gevolgen arrest E.K. voor Chavez-verblijfsrecht 23 jan. 2023
  IB 2023/7 B1/4.2 Vc Afhandeling zaken waarin een verlopen Peruaans paspoort wordt overgelegd 3 feb. 2023
  IB 2023/8 - inhoud 2023
  IB 2023/9 29(2)(a)-(c) Vw Einde huisvestingsmaatregel nareis 9 feb. 2023
  IB 2023/10 IB 2022/86; WBV 2023/3 Verlengen beslistermijn asiel 1 jan. 2023
  IB 2023/11 Terugkeervisa Bijgewerkt in IB 2023/14 2023
  IB 2023/12 C1/4.4.4 Vc; 3.109e Vb; WI 2016/4;
  update van WI 2016/4
  Instructie vergoeden bij rapportages m.b.t. medisch steunbewijs van iMMO of een andere deskundige onafhankelijke partij ex art. 18.2 Procedurerichtlijn 15 feb. 2023
  IB 2023/13 30a Vw Beoordeling veilige derde landen – Armenie 15 feb. 2023
  IB 2023/14 A1/5 Vc Handelwijze bij procedures terugkeervisa, verlenging visum kort verblijf en mvv n.a.v. aardbeving Turkije/Syrië. 21 feb. 2023
  IB 2023/15 Gevolgen Afdelingsuitspraken (NL:RVS:2023:378) mbt opnieuw starten termijn van toelating na wijziging identiteit inhoud 22 feb. 2023
  IB 2023/16 30a Vw Beoordeling veilige derde landen – Mauritanië 1 mrt. 2023
  IB 2023/17 A1/5 V; zie nieuwe versie in: IB 2023/22c Handelwijze bij procedures terugkeervisa, verlenging visum kort verblijf en mvv n.a.v. aardbeving Turkije/Syrië. 1 mrt. 2023
  IB 2023/18 Zie: IB 2020/62 Handvatten voor Sudanese asielaanvragen 2 mrt. 2023
  IB 2023/19 29 Vw Syrië, handvatten beoordeling artikel 3 risico bij of na terugkeer 3 mrt. 2023
  IB 2023/20 WBV 2023/4 Belangrijkste wijzigingen met SIS III en gevolgen voor het werkproces 7 mrt. 2023
  IB 2023/21 WBV 2023/4; IB 2023/20 Besluit tot signalering 7 mrt. 2023
  IB 2023/22 Update van IB 2023/17 Handelwijze bij procedures terugkeervisa, verlenging visum kort verblijf en mvv n.a.v. aardbeving Turkije/Syrië. 9 mrt. 2023
  IB 2023/23 IB 2022/29; 2021/30 Opheffen oude ongewenstverklaring, opgelegd voor 31 december 2011 14 mrt. 2023

  latere jaren: 2024