Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 2000


 • Vc 2000
 • 2023
 • WBV: WijzigingsBesluiten Vreemdelingencirculaire
 • WI: Werkinstructies IND
 • IB: Informatieberichten IND (intern)

 • eerdere jaren 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012
  2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022

  Ontbrekende nummers zijn niet openbaar
  Jaar WBV nummer zie ook omschrijving datum

  2023 WBV 2023/1 C7/23 Vc Het asielbeleid ten aanzien van Mali 2 feb. 2023
  WBV 2023/2 C7/27 Vc Het asielbeleid ten aanzien van Pakistan 2 feb. 2023
  WBV 2023/3 C1/2.13 Vc Het geven van de beschikking 26 jan. 2023
  WBV 2023/4 A1/3 Vc Ingrijpende wijziging van A2/12 Vc ivm SIS III
  Handelingen na aantreffen aan de Nederlandse buitengrens bij inreis van een al dan niet gesignaleerde vreemdeling
  13 feb. 2023
  WBV 2023/5 A3/5.2 Vc Remigratiebeleid derdelanders uit Oekraïne 19 feb. 2023
  WBV 2023/6 C7/32 Vc Het asielbeleid ten aanzien van Sudan 7 mrt. 2023
  WBV 2023/7 A3/6.3 Vc Geen uitzetting ondanks de vertrekplicht 31 mrt. 2023
  WBV 2023/8 B9/8.1.2.3 Vc Hardheidsclausule 10 apr. 2023
  WBV 2023/9 C7/14 Vc Het asielbeleid ten aanzien van Ethiopië 18 apr. 2023
  WBV 2023/10 C7/1.2 Vc Veilige landen van Herkomst 2 mei 2023
  WBV 2023/11 B8/3.1 Vc Slachtoffers van mensenhandel 10 mei 2023
  WBV 2023/12 C7/22 Vc Het asielbeleid ten aanzien van Libië 23 mei 2023
  WBV 2023/13 A3/5.2 Vc Remigratiebeleid derdelanders uit Oekraïne 28 mei 2023
  WBV 2023/14 C7/9 Vc Het asielbeleid ten aanzien van China 8 juni 2023
  WBV 2023/15 C7/25 Vc Het asielbeleid ten aanzien van Nigeria 8 juni 2023
  WBV 2023/16 A2/12.10.2.3 Vc Constatering verblijfsvergunning in een andere lidstaat 28 juni 2023
  WBV 2023/17 C7/28 Vc Het asielbeleid ten aanzien van de Russische Federatie 28 juni 2023
  WBV 2023/18 C7/32 Vc Het asielbeleid ten aanzien van Sudan 9 juli 2023
  WBV 2023/19 A3/5.2 Vc Remigratiebeleid derdelanders uit Oekraïne 31 juli 2023
  WBV 2023/20 C2/3.2 Vc Vluchtelingschap, Art. 29(1)(a) Vw, met name mbt staatloze Palestijnen uit Gaza 10 aug. 2023
  WBV 2023/21 C7/1.2 Veilige landen van herkomst 30 aug. 2023
  WBV 2023/22 A4/3.4 Vc Ongewenstverklaring 25 sep. 2023
  WBV 2023/23 A3/5.2 Vc Remigratiebeleid derdelanders uit Oekraïne 6 okt. 2023
  WBV 2023/24 C7/34 Vc Het asielbeleid ten aanzien van Turkije 24 nov. 2023

  Jaar WI nummer zie ook omschrijving datum

  2023 WI 2023/1 B10/4 Vervanging van WI 2022/18
  Turks Associatierecht
  10 jan. 2023
  WI 2023/2 TK 27062, nr 124 Nareis (asiel) 26 jan. 2023
  WI 2023/3 B10/2 Vc; update van WI 2021/17 Unieburgersrichtlijn 22 Feb. 2023
  WI 2023/4 WI 2014/10, WI 2018/17, WI 2021/13, WI 2022/4, WI 2022/7 en WI 2022/11 Gebruik van persoonsgegevens van derden in gehoren en besluiten 27 mrt. 2023
  WI 2023/5 B9/12 Vc Beoordeling aannemelijkheid mensenhandelrelaas 29 Mrt. 2023
  WI 2023/6 C1/2.1 Vc Leeftijdsbepaling alleenstaande minderjarigen; ABRvS 17 jan 2017; 4 juni 2021; 26 nov 2021; 8 juni 2023
  WI 2023/7 Vc Opvolgende asielaanvragen 10 juli 2023
  WI 2023/8 4:17 Awb Niet tijdig beslissen en dwangsommen 14 juli 2023
  WI 2023/9 B7/3.7 Vc Pleegkinderen 31 aug 2023
  WI 2023/10 Beoordelen evidente staatloosheid Wet Vaststellingsprocedure staatloosheid (Stb 2023/230) 1 okt. 2023
  WI 2023/11 Illegale adoptie en opneming en signalen van kinderontvoering B7/3.2+3.6+3.7 Vc 19 okt. 2023
  WI 2023/12 Toetsing aan 64 Vw 64 Vw; A3/7, B9, C2/10.1, C2/3.3 Vc 25 okt. 2023

  Jaar IB nummer zie ook omschrijving datum

  2023 IB 2023/1 B10/4 Vc ingetrokken 10 jan. 2023
  IB 2023/2 - Registreren datum feitelijk vertrek bij terugkeerbesluit en inreisverbod 10 jan. 2023
  IB 2023/3 30a Vw Beoordeling veilig derde land - Colombia 1 jan. 2023
  IB 2023/4 29(2)(a)-(c) Vw Nareis en Tijdelijk opschorten maatregel huisvesting 1 jan. 2023
  IB 2023/5 B1/3, B1/5, C5/2 Vc Leges en aanpassing Codes 1 jan. 2023
  IB 2023/6 HvJEU 7 sep. 2022, C-624/20 Gevolgen arrest E.K. voor Chavez-verblijfsrecht 23 jan. 2023
  IB 2023/7 B1/4.2 Vc Afhandeling zaken waarin een verlopen Peruaans paspoort wordt overgelegd 3 feb. 2023
  IB 2023/8 - inhoud 2023
  IB 2023/9 29(2)(a)-(c) Vw Einde huisvestingsmaatregel nareis 9 feb. 2023
  IB 2023/10 IB 2022/86; WBV 2023/3 Verlengen beslistermijn asiel 1 jan. 2023
  IB 2023/11 Terugkeervisa Bijgewerkt in IB 2023/14 2023
  IB 2023/12 C1/4.4.4 Vc; 3.109e Vb; WI 2016/4;
  update van WI 2016/4
  Instructie vergoeden bij rapportages m.b.t. medisch steunbewijs van iMMO of een andere deskundige onafhankelijke partij ex art. 18.2 Procedurerichtlijn 15 feb. 2023
  IB 2023/13 30a Vw Beoordeling veilige derde landen – Armenie 15 feb. 2023
  IB 2023/14 A1/5 Vc Handelwijze bij procedures terugkeervisa, verlenging visum kort verblijf en mvv n.a.v. aardbeving Turkije/Syrië. 21 feb. 2023
  IB 2023/15 Gevolgen Afdelingsuitspraken (NL:RVS:2023:378) mbt opnieuw starten termijn van toelating na wijziging identiteit inhoud 22 feb. 2023
  IB 2023/16 30a Vw Beoordeling veilige derde landen – Mauritanië 1 mrt. 2023
  IB 2023/17 A1/5 V; zie nieuwe versie in: IB 2023/22c Handelwijze bij procedures terugkeervisa, verlenging visum kort verblijf en mvv n.a.v. aardbeving Turkije/Syrië. 1 mrt. 2023
  IB 2023/18 Zie: IB 2020/62 Handvatten voor Sudanese asielaanvragen 2 mrt. 2023
  IB 2023/19 29 Vw Syrië, handvatten beoordeling artikel 3 risico bij of na terugkeer 3 mrt. 2023
  IB 2023/20 WBV 2023/4 Belangrijkste wijzigingen met SIS III en gevolgen voor het werkproces 7 mrt. 2023
  IB 2023/21 WBV 2023/4; IB 2023/20 Besluit tot signalering 7 mrt. 2023
  IB 2023/22 Update van IB 2023/17 Handelwijze bij procedures terugkeervisa, verlenging visum kort verblijf en mvv n.a.v. aardbeving Turkije/Syrië. 9 mrt. 2023
  IB 2023/23 IB 2022/29; 2021/30 Opheffen oude ongewenstverklaring, opgelegd voor 31 december 2011 14 mrt. 2023
  IB 2023/24 Vervallen 2023
  IB 2023/25 WBV 2023/4; IB 2023/26; 2023/21 Besluit tot signalering 27 mrt. 2023
  IB 2023/26 WBV 2023/4; IB 2023/20/td> Wijzigingen in SIS III; Terugkeerbesluit; Inreisverbod; Ongewenstverklaring 27 mrt. 2023
  IB 2023/27 Afstandsprocedure Congo 1 apr. 2023
  IB 2023/28 vervallen 2023
  IB 2023/29 30 Vw HvJEU 19 mrt 2019, C-163/17, Jawo; ABRvS 5 jan. 2023 31 mrt. 2023
  IB 2023/30 B1/3, B1/5 en C5/2 IB heeft een onjuist nummer (2023/5)
  Legeswijzer
  1 jan. 2023
  IB 2023/31 B10/2.2 Vc richtsnoeren inhoudelijke toetsing naar aanleiding van arrest Chavez-Vilchez 4 apr. 2023
  IB 2023/32 30 Vw Handelswijze t.a.v. Syriërs met een Dublin indicatie in Zweden 13 apr. 2023
  IB 2023/33 Vervallen 2023
  IB 2023/34 30 Vw; B8 Vc Het opschorten van de overdrachtstermijn in Dublinzaken bij bezwaar in reguliere procedures (B8) en bij toegewezen vovo in hoger beroep. 17 apr. 2023
  IB 2023/35 ABRvS 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3771 Risico bij terugkeer naar Iran voor (toegedicht) afvalligen 24 apr. 2023
  IB 2023/36 ABRvS exclusiviteitseis bij ongehuwde partnerrelaties B7/3.1 Vc 26 apr. 2023
  IB 2023/37 Vervallen 2023
  IB 2023/38 ABRvS 26 apr. 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1654 Afdelingsuitspraak Dublinclaimanten Italie 1 mei 2023
  IB 2023/39 ABRvS 19 apr. 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1496 Evenredigheidstoets tegenwerpen openbare orde 8 mei 2023
  IB 2023/40 Vervallen 2023
  IB 2023/41 Buitenschuld beleid Beslissen op Amv zaken na Afdelingsuitspraken van 8 juni 2022 (actualisering) 24 mei 2023
  IB 2023/42 Vervallen 2023
  IB 2023/43 ABRvS 31 mei 2023, NL:RVS:2023:2059 Openbare orde, afwijzing verzoek verlening Nederlanderschap, en Evenredigheidsbeginsel 14 juni 2023
  IB 2023/44 C1/2.2; C1/2.4 Vc Wijzigen geldigheidsduur W-documenten 16 juni 2023
  IB 2023/45 B1/4.3 Vc Normbedragen geldend vanaf 1 juli 2023 1 juli 2023
  IB 2023/46 Vervallen 26 juni 2023
  IB 2023/47 B7/3.1 Vc simultaan gehoor bij schijnhuwelijk en –relatie niet langer toegestaan door afdelingsuitspraak 26 juni 2023
  IB 2023/48 EHRM 30 mei 2023, Azzaqui v. NL; ABRvS 17 apr. 2023 tbs en verminderd toerekeningsvatbaarheid, 64 Vw 4 juli 2023
  IB 2023/49 HvJEU 22 jun. 2023, C-459/20 Thaise moeder van minderjarig Nederlands kind; Chavez verblijfsrecht 7 juli 2023
  IB 2023/50 31 Vw Omgaan met criminele antecedenten (openbare orde) binnen de asiel- en de nareisprocedure 6 juli 2023
  IB 2023/51 C 7/32 Vc Besluit- en vertrekmoratorium Sudan 8 juli 2023
  IB 2023/52 HvJEU 6 jul 2023, C-8/22 en C-663/21 en C-404/22 Tijdelijke werkwijze m.b.t. openbare orde 10 juli 2023
  IB 2023/53 64 Vw Cannabis 12 juli 2023
  IB 2023/54 30 Vw; HvJEU 30 mrt 2023, C-556/21 Het opschorten van de overdrachtstermijn in Dublinzaken bij indienen van een voorlopige voorziening 14 juli 2023
  IB 2023/55 Gevolgen ontbreken wettelijke grondslag bij niet- strafrechtelijke ECRIS-bevragingen 20 juli 2023
  IB 2023/56 ABRvS 19/6/23 Simultaan gehoor bij schijnhuwelijk en –relatie niet langer toegestaan door afdelingsuitspraak 25/7/2023
  IB 2023/57 IB 2023/52 Tijdelijke werkwijze naar aanleiding van Arresten HvJEU 6 juli 2023 27 juli 2023
  IB 2023/58 Naturalisatie afstand door Russen van Russische nationaliteit 1 aug. 2023
  IB 2023/59 29(2) Vw Nareiziger is tijdens de nareisprocedure Nederland ingereisd 22 aug. 2023
  IB 2023/60 B7/3.3 en B1/3.4.1.2 Vc; update IB 2022/31 Schijnrelaties 25 aug. 2023
  IB 2023/61 B7/3.3 Vc; update IB 2022/35 Rechtmatig gezag in Nederland geboren kinderen 25 aug. 2023
  IB 2023/63 WI 2020/19 Uitleg artikel 1D-toets bij (staatloze) Palestijnen 8 sep. 2023
  IB 2023/64 ABRvS 30/8/23 Nederlanderschap 30 aug. 2023
  IB 2023/65 HvJEU 30 mrt. 2023, C-556/21 Uiterste Overdrachtsdatum (UOD) in Dublinzaken 13 sep. 2023
  IB 2023/66 HvJEU 21 sep. 2023, C-151/22 Fundamentele politieke overtuiging 21 sep. 2023
  IB 2023/67 3.34 VV Leges, visum kort verblijf 1 okt. 2023
  IB 2023/68 30a Vw niet-ontvankelijkheid asielaanvraag; veilig derde land 13 okt. 2023
  IB 2023/69 Niet (meer) beschikbaar okt 2023
  IB 2023/70 42(5) Vw Actuele situatie in de Gazastrook; asielaanvragen staatloze Palestijnen 16 okt. 2023
  IB 2023/71 B7/3.1 Vc Simultaan gehoor bij schijnhuwelijk en –relatie niet langer toegestaan (asiel) ABRvS 19/6/23 18 okt. 2023
  IB 2023/72 B10 VC Simultaan gehoor bij schijnhuwelijk/schijnrelatie niet langer toegestaan (regulier)ABRvS 19/6/23 18 okt. 2023
  IB 2023/73 30 Vw Loopbrief, Dublin ABRvS 21/9/23 20 okt. 2023
  IB 2023/74 3.71(3) Vb mvv vereiste, regulier; vervallen van IB 2019/46 3 nov. 2023
  IB 2023/75 3.6b Vb Ambtshalve toets 8 nov. 2023
  IB 2023/76 30+30a+34Vw Dublin 9 nov. 2023
  IB 2023/77 29 Vw Politieke overtuiging HvJEU 21 sdep 23 C-151/22 13 nov. 2023
  IB 2023/78 29(1)(b) Vw Ernstige Schade; HvJEU 9 nov. 23 C-125/22 10 nov. 2023
  IB 2023/79 30 Vw Dublin; opschorten Uiterste Overdrachtsdatum (UOD) 29 nov. 2023
  IB 2023/80 B10/2 tijdelijke arbeidsongeschiktheid 21 nov. 2023
  IB 2023/81 C7/34 vc Landgebonden asielbeleid Turkije 6 dec. 2023
  IB 2023/82 30 Vw Dublin Chainrule HvJEU 12 jan. '23'C-323/21 7 dec. 2023
  IB 2023/83 Niet (meer) beschikbaar
  IB 2023/84 30 Vw Dublin; HvJEU C-228/21 a.o. 15 dec. 2023

  latere jaren: 2024