Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 1966
Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire van Vc 1966
uitgebracht in de jaren 1966 t/m 1982

Eerdere jaren
-

jaar aanduiding omschrijving kenmerk datum m.b.t.
1968 TBV66 1968 01 Naamsvermelding in de vreemdelingenadministratie van door Nederlanders in het buitenland geadopteerde kinderen AJZ 1334/E-633-A-212 12/09/1968 Bijlage H-2-f

Latere jaren
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982