Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 1966
Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire van Vc 1966
uitgebracht in de jaren 1966 t/m 1982
jaar aanduiding omschrijving kenmerk datum m.b.t.

Eerdere jaren
1968

1969 TBV66 1969 01 Toezicht op vreemdelingen 1355/E 650-TVG-A 225 18/06/1969 Deel D

Latere jaren
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982