Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 1966
Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire van Vc 1966
uitgebracht in de jaren 1966 t/m 1982
jaar aanduiding omschrijving kenmerk datum m.b.t.

Eerdere jaren
1968
1969

1970 TBV66 1970 01 Folders betreffende wenken voor vreemdelingen met het oog op verblijf in Nederland 849/E.367 TVG-A.238 02/11/1970 Deel A
TBV66 1970 02 Grieken AJZ 3315/E-2147-A-233 20/04/1970 Deel D
TBV66 1970 03 Vereenvoudiging vreemdelingenadministratie 3379/E-2201-A-236 TVG 13/07/1970 Deel H-2

Latere jaren
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982