Documentatie Database: Vc : Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 1982:
Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire van Vc 1982
uitgebracht in 1982

Vc 1982 is vastgesteld bij beschikking van 26 oktober 1982 en in werking getreden op 1 februari 1983

Tot 1 februari 1983 was de Vc 1966 van kracht.
Met de bijbehorende TBV's (1966 - 1982)

jaar aanduiding omschrijving kenmerk datum m.b.t.

1982 Geen TBV's uitgebracht in 1982.
De Vc82 is vastgesteld op 26/10/1982 en in werking getreden op 01/02/1983

Latere Jaren
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994