Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 1994
  Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire van Vc 1994 uit 2001

Eerdere jaren
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

2001 TBV94 2001/1 rectificatie Rectificatie. Herstel Nederlandse nationaliteit van oud-Nederlanders 5034939/00/IND 05/01/2001
2001 TBV94 2001/2 Traumatabeleid 5058906/00/IND 30/01/2001
2001 TBV94 2001/3 Vergunning tot vestiging 5081761/01/IND 15/02/2001
2001 TBV94 2001/4 Overeenkomst van Dublin 5065979/00/IND 05/03/2001
2001 TBV94 2001/5 Meldingsplicht vreemdelingen 5058909/00/IND 12/03/2001
2001 TBV94 2001/6 Geldigheid TBV's 5070882/01/IND 14/03/2001
2001 TBV94 2001/6 rectificatie Rectificatie TBV 2001/6 19/04/2001
2001 TBV94 2001/7 Remigratie en terugkeeroptie 5065977/00/IND 12/03/2001
2001 TBV94 2001/8 Voorkoming schijnhuwelijken 5087035/01/IND 20/03/2001
2001 TBV94 2001/9 Intrekking vvtv's Rwandese vreemdelingen 5082959/01/IND 19/03/2001
2001 TBV94 2001/10 Vertrektermijnen 5080559/01/IND 19/03/2001
2001 TBV94 2001/11 Rechterlijke toets vrijheidsontnemende maatregelen 5087619/01/IND 26/03/2001
2001 TBV94 2001/12 Uitspraak EHRM 11 juli 2000 5081206/00/IND 29/03/2001
2001 TBV94 2001/12 rectificatie Uitspraak EHRM 11 juli 2000 5081206/00/IND 09/04/2001
2001 TBV94 2001/13 Verduidelijking driejarentermijn 5065986/00/IND 26/04/2001

Latere jaren
Op 1 april 2001 is de Vw2000 in werking getreden en de daarop gebaseerde Vc2000 en de bijbehorende TBV's