Vreemdelingencirculaire 1966 VC 1966 Deel G-4

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1966 Deel G 4

Vreemdelingencirculaire van 1966: Deel G 4 - Buitenlandse werknemers en hun gezinsleden
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1966 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 35e wijziging (02/09/1982)
1 Inhoudsopgave
2 Hoofdstuk I Vreemdelingen op wie dit onderdeel van de circulaire van toepassing is
3 Hoofdstuk II Toelating en tewerkstelling
4 Hoofdstuk III Regeling van het verblijf
5 Hoofdstuk IV Gedragslijn bij vervullen van o a militaire dienstplicht, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ongeoorloofde tewerkstelling
6 Hoofdstuk V Toezicht op en verwijdering van illegaal binnengekomen arbeidskrachten
7 Hoofdstuk VI Toezicht op de naleving van het bepaalde bij de artikelen 4 en 6, tweede lid, van de Wet aebeid buitenlanders
8 Bijlage G4-b Model Proces-verbaal
9 Bijlage G4-c Model Proces-verbaal van verhoor