Vreemdelingencirculaire 1966 VC 1966 Deel G-6

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1966 Deel G 6

Vreemdelingencirculaire van 1966: Deel G 6 - Ambonezen
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1966 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 35e wijziging (02/09/1982)
1 Tekst Tekst Deel G-6
2 Brief 30-12-1976 Wet betreffende de positie van Molukkers (van 9-9-1976) AJZ 4518/E-3349-A 310
3 Brief 24-01-1977 Wet betreffende de positie van Molukkers. Correctie op Br. van 30-12-1976 AJZ 4518/E-3349-A 310
4 Brief 11-12-1978 Paspoorten Molukkers AJZ 4518/E-3349-A 339