Vreemdelingencirculaire 1966 Vc66 Deel H

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht


Documentatie : Vreemdelingencirculaire: VC 1966 Deel H

Vreemdelingencirculaire van 1966: Deel H - Bijzondere Onderwerpen
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1966 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 38e wijziging (20/09/1982)
0 Voorbladen Voorbladen
1 Algemeen Algemeen
Deel 1 Telefonisch contact met de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking
Onderdeel 2 Vreemdelingenadministratie
Onderdeel 3 Visa
Onderdeel 4 Politieke activiteit door vreemdelingen
Onderdeel 5 Maatregelen in het belang van de volksgezondheid
Onderdeel 6 Het verrichten van arbeid door vreemdelingen
Onderdeel 7 Uitoefening detailhandel door vreemdelingen