CMR Database: VC 1966 Deel H, onderdeel 1

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1966 Deel H Onderdeel 1

Vreemdelingencirculaire van 1966: Deel H Onderdeel 1
- Telefonisch contact met de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking

Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1966 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 38e wijziging (20/09/1982)
1 Tekst Telefonisch contact met de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking
2 Brief 23-05-1973 Bezoekers- en telefoonverkeer met de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking AJZ 2844/E-633-A 269