CMR Database: VC 1966 Deel H, onderdeel 2

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1966 Deel H Onderdeel 2

Vreemdelingencirculaire van 1966: Deel H Onderdeel 2
- Vreemdelingenadministratie

Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1966 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 38e wijziging (20/09/1982)
1 Algemeen Vreemdelingenadministratie
2 Brief 12.09.1968 Naamsvermelding in de vreemdelingenadministratie van door Nederlanders in het buitenland geadopteerde kinderen AJZ 1334/E-633-A-212
3 Brief 15.07.1970 Vereenvoudiging vreemdelingenadministratie AJZ 3379/E-2201-A-236
4 Brief 30.11.1972 Kwantitatieve opgave in Nederland aanwezige vreemdelingen.pdf AJZ 3848/E-2454-A-261
5 Bijlage bij Brief 30.11.1972 Opgaafformulier AJZ 3848/E-2454-A-261
6 Brief 23.05.1973 Bezoekers- en telefoonverkeer met de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking AJZ 2844/E-633-A-269
7 Brief 18.03.1975 Vreemdelingenadministratie AJZ 3379/E-2201-A-290
8 Brief 14.11.1975 Vreemdelingenadministratie AJZ 3379/E-2201-TVG-300
9 Bijlage bij Brief 14.11.1975 Handleiding voor het invullen van vreemdelingenregistratiekaart en -verwijskaart
10 Brief 01.12.1975 Verzamelen van statistische gegevens AJZ 3848/E-2454-TVG-301
11 Bijlage 1 bij Brief 01.12.1975 Telformulieren AJZ 3848/E-2454-TVG-301
12 Bijlage 2 bij Brief 01.12.1975 Richtlijnen voor invullen telformulieren
13 Brief 16.12.1975 Vreemdelingenadministratie AJZ 3848/E-2454-BTU-309
14 Brief 26.07.1977 Inzending registers AJZ 3848/E-2454-BTU-309a
15 Brief 31.03.1980 Statistische gegevens AJZ 3848/E-2454-A-355
16 Brief 01.05.1980 Inzending registers AJZ 3848/E-2454-A-357-neg
17 Brief 02.09.1980 Inzending registers AJZ 3848/E-2454-A-364
18 Brief 31.07.1981 Automatisering administratie directie Vreemdelingenzaken. AJZ 3848/E-2454-A-378
19 Bijlage 1 bij Brief 31.07.1981 Nieuw formulier model H-2-g met invulhandleiding AJZ 3848/E-2454-A-378
20 Bijlage 2 Brief 31.07.1981 Rectificatie. AJZ 3848/E-2454-A-378
21 Bijlage H-2-a Opgave van uit het buitenland gekomen vreemdelingen opgenomen in het vreemdelingenbevolkingsregister aan wie een vergunning tot verblijf werd verleend
22 Bijlage H-2-b Opgave mutatie vreemdelingenregister
23 Bijlage H-2-c Maandelijkse nummerieke opgave overgangsperiode
24 Bijlage H-2-d Lijst van Indonesische titels en predikaten
25 Bijlage H-2-e Lijst met namen van landen en de daarvan afgeleide woorden
26 Bijlage H-2-f Aanduiding van namen van Chinezen