CMR Database: VC 1966 Deel H, onderdeel 6

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1966 Deel H Onderdeel 6

Vreemdelingencirculaire van 1966: Deel H Onderdeel 6
- Het verrichten van arbeid door vreemdelingen

Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1966 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 38e wijziging (20/09/1982)
1 Algemeen Het verrichten van arbeid door vreemdelingen
2 Bijlage H-6-a Wet van 9 november 1978 (Stb. 737) - Wet arbeid buitenlandse werknemers
3 Bijlage H-6-f Bekendmaking van de Minister van Sociale Zaken (Stcrt. 1979, 13) als bedoeld in art. 2 lid 1b Wet arbeid buitenlandse werknemers
4 Brief 01.10.1975 Herziening bekendmaking van 3 maart 1969 (Stcrt. 1969,43) AJZ 4260/E-3155-A-296
5 Brief 01.09.1980 Arbeid door vreemdelingen via zogeheten uitleen- en uitzendbureau's AJZ 4605/E-3411-A-362
6 Brief 02.02.1981 Positie buitenlandse onderwijzers bij het gewoon lager onderwijs AJZ 4511/E-3345-368