Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht


Documentatie : Vreemdelingencirculaire: Vc 1966: Deel A

Vreemdelingencirculaire van 1966: Deel A - Algemeen
ingevoerd1 Jan. 1967
laatste wijziging2 Sep. 1982 (nr. 35)
ingetrokken 1 Feb. 1983
vervangen door Vc 82

nr. omschrijving kenmerk beschikbare versie(s)
W= Wijziging van de Vc
A Algemeen AJZ. I334/E. 633-A. 190 1e W
- Folders betreffende wenken voor vreemdelingen met het oog op verblijf in Nederland 849/E.367 TVG - A.238 02-11-1970
- Folders betreffende wenken voor vreemdelingen met het oog op verblijf in Nederland 849/E-367 TVG - A-245 21-05-1971
- Vademecum voor buitenlandse werknemers AJZ 3475/E-2273-A-250 26-04-1972
- Wijziging bevoegdheden Politie AJZ 1334/E-633-A-302-a +b 24-03-1976
- Wijziging benaming hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking 3976/E 2951 - A 306 31-01-1977
- Aanwijzing hoofd van de hoofdafdeling Toezicht Vreemdelingen en Grensbewaking e.a. AJZ 173/F-8A-312 31-01-1977
- Verhuizing AJZ 4871/F-3597-A-337 09-11-1978
- Folders betreffende wenken voor vreemdelingen met het oog op verblijf in Nederland AJZ 849/E-367-TVG-A-343 28-05-1979
- Wijziging beleid ter anticipatie op persbericht aangaande het verschijnen van een notitie inzake het vreemdelingenbeleid AJZ 4984-E3677 26-06-1979
- Opgave huidige personele bezetting van de directie Vreemdelingenzaken AJZ 3976/E-2951-A-347 11-07-1979
- Opgave van de namen en doorkiesnummers van de medewerkers van de directie Vreemdelingenzaken AJZ 4871/E-3597-A-346 11-07-1979
Aanwijzing hoofd van de afdeling Beleidsvoorbereiding en Toezicht Uitvoering AJZ 4854/P-523-A-354 09-05-1980
Verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Vreemdelingenwet AJZ 4950/E-3652 10-09-1980
Opgave van de namen, functies, kamer- en toestelnummers van de medewerkers van de directie Vreemdelingenzaken AJZ 4871/E-3597-A311 26-02-1981
Opgave van de huidige personele bezetting van de directie Vreemdelingenzaken AJZ 3916/Z-2951-A-385 12-01-1982