CMR Database: VC 1982 Deel D Modellen

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel D

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel D - Modellen
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
  Deel D Voorblad en Inhoudsopgave
  Deel D Inleiding
  Deel D: Modellen bij A4 Toelating
  Deel D: Modellen bij A5 Toezicht
  Deel D: Modellen bij A6 Uitzetting
  Deel D: Modellen bij A7 Bewaring
  Deel D: Modellen bij A8 Rechtsmiddelen
  Deel D: Modellen bij A9 Administratie en registratie
  Deel D: Modellen bij A10 Voorlichting
  Deel D: Modellen bij B7 Asielzoekers en vluchtelingen
  Deel D: Modellen bij B11 Buitenlandse werknemers
  Deel D: Modellen bij B13 Verblijf als au pair
  Deel D: Modellen bij B14 Buitenlandse studenten
  Deel D: Modellen bij B16 Verblijf voor medische behandeling
  Deel D: Modellen bij B18 Buitenlandse pleegkinderen
  Deel D: Modellen bij B19 Verblijf bij gezin