Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1994: Deel C

Vreemdelingencirculaire van 1994
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1994 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 26e wijziging (december 2000)
Titelblad
Inleiding
Inhoud
Deel C 1 behorende bij A 2 IND-Wegwijzer
Deel C 2 behorende bij A 4-2 Taakverdeling ministerie BuZa en de Visadienst van BuZa en Visadienst van MinJus bij de afhandeling van buitenlandse visumaanvragen
Deel C 3 behorende bij A 4-3 Deponeren van garantiesommen en retourpassagebiljetten
Deel C 4 behorende bij A 4-6 Legalisatie en verificatie
Deel C 5 behorende bij A 6 Brigades voor overgave en overname van personen
Deel C 6 behorende bij A 6 Terugkeerprogramma Uitvoeringsregeling
Deel C 7 behorende bij A 6 Lijst van landennamen
Deel C 8 behorende bij A 9 Schrijfwijze van Chinese namen
Deel C 9 behorende bij A 9 Aanduiding van Indonesische namen
Deel C 10 behorende bij A 9 Circulaires/Overgangsregeling/Wetgeving
Deel C 11 behorende bij B 1 Circulaire betreffende passende huisvesting in het kader van de Wabw, alsmede in verband met gezinshereniging
Deel C 12 behorende bij B 1 Regels in verband met erkenning van buitenlanse vonnissen tot wijziging van de geboortedatum
Deel C 13 behorende bij B 3 Wet opneming buitenlandse pleegkinderen (uittreksel)
Deel C 14 behorende bij B 4 Richtlijnen van de EG/EEG
Deel C 15 behorende bij B 4 Remigratieregelingen ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Deel C 16 behorende bij B 7 Europese overeenkomst inzake de overdracht van verantwoordelijkheid met betrekking tot vluchtelingen (uittreksel)
Deel C 17 behorende bij B 7 Verdrag van Geneve betreffende de status van vluchtelingen (uitreksel)
Deel C 18 behorende bij B 7 Beschikkingen/Akkoorden/Overeenkomsten
Deel C 19 behorende bij B 7 Regelingen opvang asielzoekers
Deel C 20 behorende bij B 10 Overeenkomst inzake het verblijf en de vestiging van wederzijdse onderdanen
Deel C 21 behorende bij B 10 Overeenkomst inzake de binnenkomst en het verblijf van wederzijdse onderdanen

Vorige ... Volgende delen

C1 t/m C21 ... C22 - Register