Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1994: Deel D (1 t/m 22)

Vreemdelingencirculaire van 1994
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1994 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 26e wijziging (december 2000)
Titelblad Titelblad Deel D
Inhoud Inhoud Deel D
Deel D1 Inlichtingen naar aanleiding van een visumaanvraag
Deel D2 Visa en visaverklaringen
Deel D3 Bericht omtrent het geldig maken voor meerdere reizen/verlenging van een visum of afgifte terugkeervisum door de korpschef
Deel D4 Aanvraag om machtiging tot het geldig maken voor meerdere reizen, c.q. verlenging, van een visum door de koprschef
Deel D5 Verrekeningsstaat
Deel D6 Legitimatiebewijzen en identiteitskaarten
Deel D7 Positieve adviezen van de korpschef machtiging voorlopig verblijf
Deel D8 Negatieve adviezen van de korpschef machtiging voorlopig verblijf
Deel D9 Staat van inlichtingen aanvraag machtiging voorlopig verblijf vanuit het buitenland
Deel D10 Verzoek om inlichtingen aan Regionaal Bureau Arbeidsvoorziening
Deel D11 Leeg document (gereserveerd)
Deel D12 Verblijfsaantekeningen
Deel D13 Verzoek aan vreemdeling om in persoon te verschijnen
Deel D14 Vordering van de vreemdeling om in persoon te verschijnen
Deel D15 Beschikking tot het buiten behandeling stellen van een aanvraag om een vergunning tot verblijf
Deel D16 Voorstel of aanvraag bijzondere aanwijzing
Deel D17 Garantverklaring
Deel D18 Antecedentenverklaring
Deel D19 Relatieverklaring
Deel D20 Leeg document (gereserveerd)
Deel D21 Leeg document (gereserveerd)
Deel D22 Ontvangstbewijs voor het in ontvangst nemen van identiteitspapieren

Volgende delen:
D1 t/m D22 ... D23 t/m D46 ... D47 t/m D70 ... D71 t/m D84