Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1994: Invoeginstructies

Vreemdelingencirculaire van 1994
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1994 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 26e wijziging (december 2000)
Nr Voorblad
Invoeginstructie bijgewerkt tot en met TBV 2000/29 december 2000
Invoeginstructie bijgewerkt tot en met TBV 2000/25 december 2000
Invoeginstructie bijgewerkt tot en met TBV 2000/24 november 2000
Invoeginstructie bijgewerkt tot en met TBV 2000/23 november 2000
Invoeginstructie bijgewerkt tot en met TBV 2000/22 oktober 2000
26 Invoeginstructie Summier overzicht juni 2000
25 Invoeginstructie Summier overzicht november 1999
Invoeginstructie Summier overzicht bijgewerkt tot en met TBV 1999/20 september 1999
10 Invoeginstructie oktober 1998
9 Invoeginstructie maart 1998
8 Invoeginstructie oktober 1997
7 Invoeginstructie mei 1997
6 Invoeginstructie november 1996
5 Invoeginstructie februari 1996
4 Invoeginstructie september 1995
3 Invoeginstructie mei 1995
2 Invoeginstructie november 1994
1 Invoeginstructie juni 1994