Homepage Database Vc
Zoekmachine Vreemdelingencirculaire
Zoek in alle (oude) Vc's, TBV's, WBV's, en WI's

Vul een zoekterm in
De resultaten worden per Vc-periode weergegeven

Let op: u zoekt in GESCANDE documenten die m.b.v. OCR (Optical Character Recognition) van 'plaatjes' zijn omgezet in leesbare bestanden, dwz teksten.
Bij die omzetting wordt slecht leesbare tekst (globaal tot en met de tachtiger jaren van de vorig eeuw) niet altijd accuraat omgezet.
Het is dus mogelijk dat u (bijvoorbeeld) zoekt op een 'nul' (0) maar dat die is 'omgezet' in een hoofdletter 'O'; of andersom.

Centrum voor Migratierecht - Radboud Universiteit Nijmegen - Nederland
Commentaar gaarne richten aan: cmr