Documentatie Database: Rapportages van en over de IND: rapportages vreemdelingenketen
Rapportages Vreemdelingenketen 1987-2020
De Tweede Kamer nam op 9 april 1987 de motie-Wiebenga aan waarbij de regering werd verzocht om periodiek te rapporteren over de ontwikkelingen op het gebied van het vluchtelingenbeleid
De frequentie lag aanvankelijk op vier maal per jaar. Sinds 2007 wordt er halfjaarlijks gerapporteerd onder de naam "Rapportage Vreemdelingenketen".
Een belangrijk deel van deze rapportages is niet (meer) te vinden in bibliotheken of op websites.
Dit komt vooral omdat een deel van deze rapportages als bijlage bij een brief van de verantwoordelijke bewindspersoon verscheen en soms wel en soms niet daadwerkelijk werd opgenomen in de archieven.
Een tijd lang werd volstaan met de mededeling: "ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie".
Sinds 2015 bestaat de gewoonte om slechts te verwijzen naar een website: die van het ministerie, of van de Tweede Kamer.
Daarmee is het rapport - strikt genomen - niet aangeboden en zelden nog te traceren of vindbaar.
Deze site tracht in die lacune te voorzien.

Met ingang van medio 2021 verschijnt de RVK niet meer.
In mei 2021 verscheen wel de eerste versie van een andere jaarrapportage: Staat van Migratie 2021
Deze rapportage zal jaarlijks verschijnen en is niet meer ondergebracht in dossier 19.637 (Vreemdelingenbeleid), maar in dossier 30.573 (Migratiebeleid).


2022 Staat van Migratie 2022
2021 Staat van Migratie 2021

2020 Rapportage Vreemdelingenketen 2020 Jan-Jun eerste half jaar 2020 (en laatste RVK)

2019 Rapportage Vreemdelingenketen 2019 Jan-Dec gehele jaar 2019
Rapportage Vreemdelingenketen 2019 Jan-Jun eerste halfjaar 2019

2018 Rapportage Vreemdelingenketen 2018 Jan-Dec gehele jaar 2018
Rapportage Vreemdelingenketen 2018 Jan-Jun eerste halfjaar 2018

2017 Rapportage Vreemdelingenketen 2017 Jan-Dec gehele jaar 2017
Rapportage Vreemdelingenketen 2017 Jan-Jun eerste halfjaar 2017

2016 Rapportage Vreemdelingenketen 2016 Jan-Dec gehele jaar 2016
Rapportage Vreemdelingenketen 2016 Jan-Jun eerste halfjaar 2016

2015 Rapportage Vreemdelingenketen 2015 Jan-Dec gehele jaar 2015
Rapportage Vreemdelingenketen 2015 Jan-Jun eerste halfjaar 2015

2014 Rapportage Vreemdelingenketen 2014 Jan-Dec gehele jaar 2014
Rapportage Vreemdelingenketen 2014 Jan-Jun eerste halfjaar 2014

2013 Rapportage Vreemdelingenketen 2013 Jan-Dec gehele jaar 2013
Rapportage Vreemdelingenketen 2013 Jan-Jun eerste halfjaar 2013

2012 Rapportage Vreemdelingenketen 2012 Jan-Dec gehele jaar 2012
Rapportage Vreemdelingenketen 2012 Jan-Jun eerste halfjaar 2012

2011 Rapportage Vreemdelingenketen 2011 Jul-Dec tweede halfjaar 2011
Rapportage Vreemdelingenketen 2011 Jan-Jun eerste halfjaar 2011

2010 Rapportage Vreemdelingenketen 2010 Jul-Dec tweede halfjaar 2010
Rapportage Vreemdelingenketen 2010 Jan-Jun eerste halfjaar 2010

2009 Rapportage Vreemdelingenketen 2009 Jul-Dec tweede halfjaar 2009
Rapportage Vreemdelingenketen 2009 Jan-Jun eerste halfjaar 2009

2008 Rapportage Vreemdelingenketen 2008 Jul-Dec tweede halfjaar 2008
Rapportage Vreemdelingenketen 2008 Jan-Jun eerste halfjaar 2008

2007 Rapportage Vreemdelingenketen 2007 Jul-Dec tweede halfjaar 2007
Rapportage Vreemdelingenketen 2007 Jan-Jun eerste halfjaar 2007

2006 Rapportage Vreemdelingenketen 2006 Sep-Dec derde trimester 2006
Rapportage Vreemdelingenketen 2006 Mei-Aug tweede trimester 2006
Rapportage Vreemdelingenketen 2006 Jan-Apr eerste trimester 2006

2005 Rapportage Vreemdelingenketen 2005 Sep-Dec derde trimester 2005
Rapportage Vreemdelingenketen 2005 Mei-Aug tweede trimester 2005
Rapportage Vreemdelingenketen 2005 Jan-Apr eerste trimester 2005

2004 Rapportage Vreemdelingenketen 2004 Sep-Dec derde trimester 2004
Rapportage Vreemdelingenketen 2004 Mei-Aug tweede trimester 2004
Rapportage Vreemdelingenketen 2004 Jan-Apr eerste trimester 2004

2003 Rapportage Vreemdelingenketen 2003 Sep-Dec derde trimester 2003
Rapportage Vreemdelingenketen 2003 Mei-Aug tweede trimester 2003
Rapportage Vreemdelingenketen 2003 Jan-Apr eerste trimester 2003

2002 Rapportage Vreemdelingenketen 2002 Sep-Dec derde trimester 2002
Rapportage Vreemdelingenketen 2002 Mei-Aug tweede trimester 2002
Rapportage Vreemdelingenketen 2002 Jan-Apr eerste trimester 2002

2001 Rapportage Vreemdelingenketen 2001 Sep-Dec derde trimester 2001
Rapportage Vreemdelingenketen 2001 Mei-Aug tweede trimester 2001
Rapportage Vreemdelingenketen 2001 Jan-Apr eerste trimester 2001

2000 Rapportage Vreemdelingenketen 2000 Sep-Dec derde trimester 2000
Rapportage Vreemdelingenketen 2000 Mei-Aug tweede trimester 2000
Rapportage Vreemdelingenketen 2000 Jan-Apr eerste trimester 2000

1999 Rapportage Vreemdelingenketen 1999 Sep-Dec derde trimester 1999
Rapportage Vreemdelingenketen 1999 Mei-Aug tweede trimester 1999
Rapportage Vreemdelingenketen 1999 Jan-Apr eerste trimester 1999

1998 Rapportage Vreemdelingenketen 1998 Jan-Dec gehele jaar 1998
Rapportage Vreemdelingenketen 1998 Jan-okt eerste tien maanden 1998

1997 Rapportage Vreemdelingenketen 1997 Okt-1998 Feb Eind 1997 - begin 1998
Rapportage Vreemdelingenketen 1997 Mei-Sep Tweede trimester 1997
Rapportage Vreemdelingenketen 1997 Jan-Jun eerste half jaar 1997

1996 Rapportage Vreemdelingenketen 1996 Jul-Dec Tweede helft 1996
Rapportage Vreemdelingenketen 1996 Feb-Jul Eerste helft 1996

1995 Rapportage Vreemdelingenketen 1995 Jan-Dec
Vooralsnog alleen de aanbiedingsbrief
Geheel 1995

1994 Rapportage Vreemdelingenketen 1994 Jan-Dec Geheel 1994

1993 Rapportage Vreemdelingenketen 1993 Jan-Dec Geheel 1993

1992 Rapportage Vreemdelingenketen 1992 Jan-Dec Geheel 1992

1991 Rapportage Vreemdelingenketen 1991 Jul-Dec Tweede helft 1991
Rapportage Vreemdelingenketen 1991 Jan-Jul Eerste helft 1991
Rapportage Vreemdelingenketen 1991 Jan-Jul (aanvulling) Correctie

1990 Rapportage Vreemdelingenketen 1990 Jul-Dec Tweede helft 1990
Rapportage Vreemdelingenketen 1990 Jan-Jul Eerste helft 1990

1989 Rapportage Vreemdelingenketen 1989 Jul-Dec Tweede helft 1989
Rapportage Vreemdelingenketen 1989 Jan-Jul Eerste helft 1989

1988 Rapportage Vreemdelingenketen 1988 Jul-Dec Tweede helft 1988
Rapportage Vreemdelingenketen 1988 Jan-Jul Eerste helft 1988

1987 Eerste Rapportage Vreemdelingenketen 1987 1987