Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Centrum voor Migratierecht - Documentatie


CMR - Documentatie - Regelgeving
Documentatie
Vreemdelingenregelgeving
De teksten van oude Vreemdelingenwetten, oude Vreemdelingencirculaires, de Tussentijdse Berichten Vreemdelingencirculaires (TBV) en Wijzigingsbesluiten Vreemdelingencirculaire (WBV) zijn moeilijk toegankelijk. Sommige oude Vreemdelingencirculaires zijn - via de officiële kanalen - zelfs in het geheel niet (meer) beschikbaar.
Op deze website is het merendeel van de teksten van die (oude) Vc's, TBV's en WBV's beschikbaar gesteld in de vorm van full-text doorzoekbare PDF's.
Daarnaast zijn ook de teksten opgenomen van de eerste Vw (uit 1849) en de opvolger daarvan uit 1965. Vooralsnog gaat het om een incomplete verzameling van beschikbare teksten.
Daarnaast zijn ook (bijna) alle Rapportages Vreemdelingenketen opgenomen.
Wij houden ons aanbevolen voor digitale of papieren versies van ontbrekende teksten.


 • ZOEKEN in alle beschikbare documenten

 • Vreemdelingenwetten
 • Vw 1849 Vreemdelingenwet van 1849
 • Vw 1965 Vreemdelingenwet van 1965
 • Vw 2000 Vreemdelingenwet van 2000 (geldend recht)

 • Vreemdelingenbesluit
 • Vb 1966 Vreemdelingenbesluit van 1966
 • Vb 2000 Vreemdelingenbesluit van 2000

 • Vreemdelingencirculaires
 • Vc's uit de periode 1935-1965
 • Vc 1966
 • Vc 1982
 • Vc 1994
 • Vc 2000
 • Vc 2013


 • Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire (TBV)
 • TBV 1966
 • TBV 1982
 • TBV 1994

 • Wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire (WBV)
  en
  Werkinstructies (WI)
 • WBV 2000


 • Rapportages Vreemdelingenketen
 • RVK


 • Jaarverslagen IND
 • Jaarverslagen


 • Commentaar gaarne richten aan: webmaster cmr

  Web Statistics

  Clicky