Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: Vc 2000

Vc 2000

Vreemdelingencirculaire van 2000
De Vc2000 is geldend recht.
De volledige tekst daarvan is - via onderstaande links - beschikbaar
Vc2000 Deel A Algemene informatie over de vreemdelingenketen en organisaties die een directe relatie hebben met de keten
Vc2000 Deel B Algemeen geldende en de bijzondere bepalingen met betrekking tot een verblijfsvergunning regulier
Vc2000 Deel C Algemeen geldende en de bijzondere bepalingen met betrekking tot een verblijfsvergunning asiel
Werkinstructies asiel

Vc 2013

De tekst van de delen A en C van Vc 2000 zijn VOLLEDIG herschreven. (zie: WBV 2012/25)
Ook de nummering is volledig veranderd.
Klik HIER voor een overzicht - NAAST elkaar - van zowel de oude als de nieuwe teksten