Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht

Documentatie : (Oude) Vreemdelingencirculaires : (Oude) Vreemdelingencirculaires van voor 1965 : Vc nr. 14 (1946)


De Vc 14 bevat de regels voor het uitzetten van vreemdelingen en is op 12 juli 1940 - vlak na de bezetting van Nederland - vastgesteld.
In 1946 wordt die Vc 14 geheel herzien en opnieuw vastgesteld en wordt dan aangeduid als: Vc14 (Nieuw).
In dit overzicht gaat het om Vc 14 [1946] om onderscheid te maken tussen de versie van [1940] en die van [1955].
nr. omschrijving datum kenmerk
Basistekst Vreemdelingencirculaire 14 [1946] 15/05/1946 al 153
1e wijziging Uitgeleiding van vreemdelingen 21/03/1950 al 37/19
2e wijziging (bijlage) Verkrijging van visa 01/06/1950 al 37/20
3e wijziging (bijlage) Niet-visumplichtige straatverkopers 14/03/1951 al 37/21
4e wijziging (bijlage 1) Verdrag met Frankrijk 30/05/1951 al 37/23
4e wijziging (aanvulling) Verdrag met Luxemburg 01/02/1952 al 37/23
5e wijziging (bijlage 1) Uitleiding van Oostenrijkers 22/06/1951 al 37/24
5e wijziging (aanvulling) Uitleiding van Oostenrijkers 24/02/1953 al 37/24
6e (Ongenummerde) wijziging (1) Verwijdering van Indonesiërs 30/10/1953 al 37/26 (vertrouwelijk)
6e (Ongenummerde) wijziging (2) Verwijdering van Indonesiërs: aanvulling 10/03/1954 al 37/26a (vertrouwelijk)

Bron: Deze vreemdelingencirculaire is afkomstig uit het archief van het museum van de KMar.
Centrum voor Migratierecht - Radboud Universiteit Nijmegen - Nederland
/ / webmaster cmr