Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Centrum voor Migratierecht - Documentatie


CMR - Documentatie - Regelgeving
Vreemdelingenregelgeving
De teksten van
 • oude Vreemdelingenwetten (Vw),
 • Vreemdelingencirculaires (Vc),
 • Tussentijdse Berichten Vreemdelingencirculaires (TBV),
 • Wijzigingsbesluiten Vreemdelingencirculaire (WBV)
 • Werkinstructies (van de IND) (WI) en
 • Informatieberichten (IB) zijn moeilijk toegankelijk.
  Sommige (versies) van deze teksten zijn - via de officiële kanalen - zelfs in het geheel niet (meer) beschikbaar.
  Op deze website is het merendeel van die teksten beschikbaar gesteld in de vorm van full-text doorzoekbare PDF's. Daarnaast zijn ook de teksten opgenomen van de eerste Vw (uit 1849) en de opvolger daarvan uit 1965. Vooralsnog gaat het om een incomplete verzameling van beschikbare teksten.
  Daarnaast zijn ook (bijna) alle Rapportages Vreemdelingenketen opgenomen.
  Wij houden ons aanbevolen voor digitale of papieren versies van ontbrekende teksten.

 • Vreemdelingencirculaire
 • Overzicht van alle wijzigingen van de Vreemdelingencirculaire
  sinds 1966 per jaar

 • ZOEKEN in alle beschikbare documenten

 • Vreemdelingenwetten
 • Vw 1849 Vreemdelingenwet van 1849
 • Vw 1965 Vreemdelingenwet van 1965
 • Vw 2000 Vreemdelingenwet van 2000 (geldend bij i.w.tr. op 1 april 2001)
 • Vw 2000 Vreemdelingenwet van 2000 (geldend recht)

 • Vreemdelingenbesluit
 • Vb 1966 Vreemdelingenbesluit van 1966
 • Vb 2000 Vreemdelingenbesluit van 2000 (geldend op i.w.tr. op 1 april 2001)
 • Vb 2000 Vreemdelingenbesluit van 2000 (geldend recht)

 • Vreemdelingencirculaires


  Actueel:
 • Vc's uit de periode 1935-1965
 • Vc 1966
 • Vc 1982
 • Vc 1994
 • Vc 2000
 • Vc 2013 (inclusief transponeringstabel)

 • Huidige Vc: Deel A (Algemeen)
 • Huidige Vc: Deel B (Regulier)
 • Huidige Vc: Deel C (Asiel)
 • Huidige Vc: Deel D (EU verblijfsvergunning langdurig ingezetenen)

 • Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire (TBV)
 • TBV 1966
 • TBV 1982
 • TBV 1994

 • Wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire (WBV)
  en Werkinstructies (WI)
  en Informatieberichten (IB)
 • WBV 2000


 • Rapportages Vreemdelingenketen
 • RVK


 • Jaarverslagen IND
 • Jaarverslagen


 • Commentaar gaarne richten aan: cmr at jur.ru.nl

  Web Statistics

  Clicky