Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht

Documentatie : Vreemdelingencirculaires: : Oude Vc's van voor 1965: Vc 14 : Vc nr. 14/1955


nr naam omschrijving kenmerk datum

Vreemdelingencirculaire Nr. 14
Ondertitel: Verwijdering van Ongewenste Vreemdelingen

Wetten en Voorschriften ten dienste van de Grensbewaking
Uitgegeven op last van de Commandant der Kon. Marechaussee, onder redactie van Sectie 2 van diens Staf

Het betreft de tekst zoals deze is vastgesteld op 6 december 1954. De inwerkingtreding van de Vc 14/1955 is op 1 januari 1955.
Onderaan staan alle 15 wijzigingen van de Vc 14/1955 die tussen 1955 en 1966 zijn uitgebracht.


1 Voorblad Voorblad
2 Overzicht Overzicht
3 Klapper Klapper (trefwoordenregister)
4 Paragraaf 1 Begripsomschrijving
5 Paragraaf 2 Beoordeling vreemdelingen
6 Paragraaf 3 Verwijdering van ongewenste vreemdelingen
7 Paragraaf 4 Procedure
8 Paragraaf 5 Procedure verwijdering
9 Paragraaf 6 Kosten verwijdering
10 Paragraaf 7 Overzicht bijlagen
11 Bijlage 1 Bijzondere verhoren van te verwijderen vreemdelingen MvJ APR al.nr 386/B-1 06/12/1954
12 Bijlage 2 Lijst van grensgemeenten gelegen in de bewakingskringen der brigades der Koninklijke Marechaussee
13 Bijlage 2a Opgave van de langs de grenzen gestationneerde Districtscommandanten der Koninklijke Marechaussee en begrenzing hunner districten
14 Bijlage 3 Vreemde verstekelingen aan boord van schepen MvJ APR al.nr 386/B-3 06/12/1954
15 Bijlage 3a Betaling van de kosten voor vervoer e.d. van met schepen en andere vervoermiddelen aangevoerde ongewenste vreemdelingen MvJ APR al.nr 386/B-3a 06/12/1954
16 Bijlage 4 Sociale en medische bijstand aan vreemdelingen MvJ APR al.nr 386/B-4 30/12/1954
17 Bijlage 4a Overneming door vreemde mogendheden van hun onderdanen MvJ APR al.nr 386/B-4a 06/12/1954
18 Bijlage 5 Verhaal van kosten op vreemde mogendheden MvJ APR al.nr 386/B-5 06/12/1954
19 Bijlage 6 Behandeling en eventuele aanhouding en verwijdering van politieke vluchtelingen MvJ APR al.nr 386/B-6 06/12/1954
20 Bijlage 7 Verplichting tot kennisgeving aan het Britse consulaat betreffende inbewaringstelling van een Brits onderdaan MvJ APBK nr 3001 08/09/1947
21 Bijlage 8 Verwijdering van bepaalde categorieën van vreemdelingen MvJ APR al.nr 386/B-8 06/12/1954
22 Bijlage 9 Vreemdelingen die geen paspoort of ander reispapier van hun Regering krijgen, omdat zij niet aan hun militaire verplichting voldoen MvJ APR al.nr 52/6 20/12/1946
23 Model 1 Voorstel tot verwijdering uit Nederland van ondergenoemde vreemdeling
24 Model 2 Inlegvel bij verwijderingsvoorstel
25 Model 3 Formulier vreemdeling vertrokken uit Nederland
26 Model 4 Melding misdraging vreemdeling
27 Model 5 Order tot uitleiding of terugleiding
28 Model 6 Declaratie kosten Gemeente Politie ivm verwijdering
29 Model 7 Verzoek vreemdeling als passant in Huis van Bewaring op te nemen
30 Model 7a Verzoek aan directeur Huis van Bewaring vreemdeling over te geven


Wijzigingen van de Vc 14/1955
1 1e wijziging Delicten door vreemde militairen al 386/W.1 14/04/1955
2 2e wijziging Verdrag Sociale en Medische Bijstand; tevens over Drenkelingen al 386/B4 30/12/1955
3 3e wijziging Wijzingen ressorts Kmar al 396-W-3 07/03/1956
4 4e wijziging Delicten door vreemde militairen AJZ 300/E-114/A-5 21/09/1956
5 5e wijziging Vergoeding van kosten van vreemdelingenbewaring AJZ 300/E-114/A-36 12/12/1958
6 6e wijziging Nieuwe territoriale indeling Kmar AJZ 300/E.114/A.59 24/03/1959
7 7e wijziging Overnameovereenkomsten met België en Duitsland AJZ 300/E.114/A.65 27/06/1959
8 8e wijziging Diverse wijzigingen AJZ 300/E.114/A.95 22/06/1960
9 9e wijziging Doorlaatposten AJZ 300/E.114/A.129 ??/??/1962
10 10e wijziging Grensverdrag met Duitsland AJZ 300/E.114/A.143 ??/??1963
11 11e wijziging Correctie AJZ 300/E.114/A.144 ??/??/1963
12 12e wijziging Vrij verkeer van personen binnen de EEG AJZ 300/E-114/A-164 25/08/1964
13 13e wijziging Gedwongen vertrek AJZ 300/E.114/A-169 14/06/1965
14 14e wijziging Illegaal in Nederland verblijvende Chinezen
vertrouwelijk
AJZ 300/E-114/A-177 22/03/1966
15 15e wijziging Teruggeleiding van illegale grensoverschrijders AJZ 300/E-114/A.186 ??/06/1966

 
Centrum voor Migratierecht - Radboud Universiteit Nijmegen - Nederland
/ / webmaster cmr
Web Statistics