Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht

Documentatie : (Oude) Vreemdelingencirculaires : (Oude) Vreemdelingencirculaires van voor 1965 : Vc nr. 14


De Vc 14 bevat de regels voor het uitzetten van vreemdelingen en is op 12 juli 1940 - vlak na de bezetting van Nederland - vastgesteld.
In 1946 wordt die Vc 14 geheel herzien en opnieuw vastgesteld.
Na enkele partiële wijzigingen wordt Vc 14 wederom geheel opnieuw geformuleerd en als apart boekje uitgegeven onder de naam: Vc 14/1955
nr. omschrijving datum kenmerk
VC 14 Vreemdelingencirculaire 14 [1946] 15 mei 1946 al 153
Vc 14 Vreemdelingencirculaire 14 [1955] 6 december 1954 - -

Bron: Deze vreemdelingencirculaire is afkomstig uit het archief van het museum van de KMar.
Centrum voor Migratierecht - Radboud Universiteit Nijmegen - Nederland
/ / webmaster cmr