Vreemdelingencirculaire 1966 VC 1966 Deel G-3

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1966 Deel G 3

Vreemdelingencirculaire van 1966: Deel G 3 - Diplomatieke ambtenaren en andere geprivilegieerde personen
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1966 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 35e wijziging (02/09/1982)
1 Tekst deel A Diplomatieke en consulaire ambtenaren als mede hun gezinsleden en personeel
2 Tekst deel B Andere gepriviligieerde personen
3 Bijlage G3-a Legitimatiebewijzen, afgegeven door het ministerie van Buitenlandse Zaken
4 Brief 16-05-1978 Indentiteitskaart personeelsleden van het Eruopee Octrooibureau te 's-Gravenhage-Rijswijk AJZ 4350/E-3217-A-332
5 Brief 24-06-1981 Identiteitskaart voor de personeelsleden en inwonende gezinsleden van de ITPA te Rotterdam AJZ 5435/E-4007-376
6 Brief 06-07-1981 Indentiteitskaart voor de personeelsleden en inwonende gezinsleden van de ISNAR te 's-Gravenhage AJZ 5435/E-4007-377