Vreemdelingencirculaire 1966 Vc66 Deel G

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht


Documentatie : Vreemdelingencirculaire: VC 1966 Deel G

Vreemdelingencirculaire van 1966: Deel G - Bijzondere Categorieëen
Het betreft hoofdzakelijk de tekst van de Vc 1966 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 35e wijziging (02 september 1982)
Bij enkele delen is een eerdere versie opgenomen. Het betreft dan teksten van eerdere wijzigingen of de oorspronkelijke tekst
0Voorbladen
1Algemeen
Deel G-1 Onderdanen van de Lid-Staten van de E.E.G. en van de Benelux
Deel G-2 Vluchtelingen en staatlozen
Deel G-3 Diplomatieke ambtenaren en andere geprivilegieerde personen
Deel G-4 Buitenlandse werknemers en hun gezinsleden
Deel G-5Vreemdelingen van Chinese landaard
Deel G-6 Ambonezen
Deel G-7 Buitenlandse pleegkinderen
Deel G-8 Vreemdelingen op wie het Europees Vestigingsverdrag van toepassing is
Deel G-9 Surinaamse onderdanen