Vreemdelingencirculaire 1982 Vc82 Deel B-10 Onderdanen van de Republiek Suriname

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht


Documentatie : Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel B : 10

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel B - 10 Onderdanen van de Republiek Suriname/b>
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
B-10 Inhoudsopgave
1 B-10-1 Inleiding
2 B-10-2 Surinaamse onderdanen die na 24 november 1980 in Nederland zijn binnengekomen of binnenkomen (geen verkregen rechten)
3 B-10-3 Beslissingen met betrekking tot het asielverzoek
4 B-10-4 Weigering van verlenging; intrekking
5 B-10-5 Gezinsleden van toegelaten vluchtelingen en asielgerechtigden
6 B-10-6 Internationale regelingen