Vreemdelingencirculaire 1982 Vc82 Deel B-13 Verblijf als au pair

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht


Documentatie : Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel B : 13

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel B - 13 Verblijf als au pair
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
B-13 Inhoudsopgave
1 B-13-1 Inleiding
2 B-13-2 Algemene voorwaarden voor toelating als au pair
3 B-13-3 Beperkingen en voorschriften; verandering van gastgezin